„Solidarność”, OPZZ i FZZ: brak podstaw do dialogu społecznego

26 września w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie przewodniczących pomorskich struktur trzech reprezentatywnych central związkowych. Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Skorulski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Józef Partyka oraz przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztofa Dośla podkreślili, że w województwie pomorskim, tak jak w całym kraju, efektywność dialogu partnerów społecznych jest zerowa, w związku z czym brak podstaw do powrotu do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Rozmowa dotyczyła również kolejnych działań możliwych do podjęcia w najbliższym czasie przez trzy największe organizacje związkowe, w tym powołania Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę