„Solidarność” domaga się wypłaty waloryzacji emerytur i rent zgodnie z obowiązującym prawem

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego przyjęła stanowisko, w którym zarzuca obecnemu rządowi złamanie obowiązujących przepisów i Konstytucji przy tegorocznej waloryzacji rent i emerytur. Zdaniem związkowców, „oszukana waloryzacja, rosnące ceny lekarstw, wzrost kosztów utrzymania oraz inflacja spowodowały ogromny wzrost liczby emerytów i rencistów żyjących poniżej minimum socjalnego. Trudny wybór: chleb czy lekarstwa dotyka już prawie wszystkich emerytów i rencistów”.

Stanowisko nr 1/10/2012 r.

W sprawie zasiłku socjalnego (zwanego przez czynniki rządowe waloryzacją) wypłaconego emerytom i rencistom od 1 marca 2012 r.

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów żąda wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj. powiększonych o średnioroczną inflację plus 20% wzrostu płac.

Kwota należna wszystkim emerytom i rencistom z tytułu wzrostu płac (ponad 1 mld zł.) nie została uwzględniona przy wypłatach należności emerytalno-rentowych. Rząd złamał zarówno obowiązującą ustawę, jak i Konstytucję.

Wprowadzona waloryzacja kwotowa jako wątpliwa prawnie została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP p. Komorowskiego (PO), co uniemożliwia skierowanie pozwów zbiorowych przez emerytów i rencistów, którzy czują się  skrzywdzeni i oszukani. Oszukana waloryzacja, rosnące ceny lekarstw, wzrost kosztów utrzymania oraz inflacja spowodowały ogromny wzrost liczby emerytów i rencistów żyjących poniżej minimum socjalnego. Trudny wybór: chleb czy lekarstwa dotyka już prawie wszystkich emerytów i rencistów.

Rada Sekcji zwraca się z apelem do władz Związku NSZZ „Solidarność”, partii politycznych oraz Rządu o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu poprawę warunków bytowych naszej grupy społecznej oraz o traktowanie nas zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

10 października 2012 r.

Z upoważnienia Rady Sekcji
Jan Klassa
Przewodniczący Rady Sekcji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę