Śniadek: przegrani chcieli zapewnić sobie władzę

Janusz Śniadek, poseł PiS, goszcząc na poniedziałkowym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, stwierdził, że PO i PSL procedowały wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego niezgodnie z konstytucją, mieszając porządki prawne. Chodziło o ingerowanie w prace Sejmu i Trybunału, po to, aby zapewnić sobie wpływ na stanowione prawo po przegranych wyborach.

- Trybunał Konstytucyjny miał być wykorzystany przez poprzednią większość sejmową możliwość wpływania na sprawowanie władzy mimo przegranych wyborów przez PO. Do tego rządzący wówczas sięgnęli po wybór sędziów wcześniej. To też przy udziale sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, którzy uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej komisji, ta poprawka została przeforsowana. Poprawka niekonstytucyjna. Przecież ona była zgłaszana w obecności sędziów Trybunału podczas procesowania czerwcowej noweli. Zwracaliśmy wówczas na to uwagę, jako opozycja, że jest to działanie niekonstytucyjne. Takie protesty podnosiliśmy też w październiku, kiedy PO przeprowadziła głosowanie nad kandydaturami sędziów. I to bez żadnej dyskusji! – relacjonował Janusz Śniadek i zwrócił uwagę, że z 15 osobowego składu Trybunału aż 14 byłoby umocowanych przez poprzednią koalicję rządzącą.

Przypomnijmy, że nadal czekamy na publikację ostatniego werdyktu Trybunału dotyczącego de facto tegoż Trybunału, w Dzienniku Ustaw. Tymczasem opozycja coraz gwałtowniej domaga się by prezydent Andrzej Duda  usankcjonował wybór trzech sędziów i ich „niezwłocznie” zaprzysiągł.

Janusz Śniadek stwierdził też, że to regulamin Sejmu opisuje w jaki sposób przeprowadzona jest procedura wyboru sędziów Trybunału, a tymczasem w nowelizacji przeforsowanej przez PO „wymieszano dwa porządki”. Otóż chodzi o zapis w uchwale zgłaszającej kandydatury iż wyboru tego dokonuje się na podstawie z regulaminu Sejmu, w związku z artykułami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i z zapisem Konstytucji, czyli dla prawidłowego wyboru muszą być    spełnione łącznie przesłanki zgodnego z prawem zgłoszenia i wyboru kandydatów. W postępowaniu PO zgłoszenie kandydatur było obarczone wadą prawną.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę