Służba zdrowia pod lupą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Stan służby zdrowia w województwie pomorskim, w tym funkcjonowanie szpitali oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, był głównym tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Obrady prowadził kierujący w tym roku pracami WRDS przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Związek reprezentował również Zbigniew Koban, przewodniczący podregionu „S” w Kwidzynie. Obecni byli przedstawiciele pracodawców, m.in. Jolanta Szydłowska z Konfederacji Lewiatan, Maciej Dobrzyniecki z Business Centre Club i Zbigniew Canowiecki z Pracodawców Pomorza, jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Zdrowia WRDS w Gdańsku, który przedstawił opinię zespołu nt. systemu ochrony zdrowia na Pomorzu. Stronę samorządową reprezentowali m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski, a stronę rządową – w zastępstwie wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha – wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. Obecni byli związkowcy z Regionalnej Sekcji Służby Zdrowa NSZZ „S” Regionu Gdańskiego oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

 

 
fot. A. Chmielecki
 

Sytuację w pomorskie służbie zdrowia przedstawił Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast Paweł Orłowski z Zarządu Województwa Pomorskiego zaprezentował sytuację w tzw. szpitalach marszałkowskich, podległym pomorskiemu samorządowi.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła Stanowisko dotyczącego aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowa. Dokument stwierdza, że w wiele oczekiwań społecznych w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych w ciągu kilku minionych lat uległo widocznej poprawie. Rada wymieniła jednocześnie obszary, w których należałoby podjąć działania. To m.in. zlikwidowanie nierówności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego między centrum regionu a jego zachodnią, południową i wschodnią częścią, gdzie dostęp do świadczeń zdrowotnych jest ograniczony, a także konieczność kontynuacji budowy spójnego regionalnego systemu informacji medycznej E-zdrowie. Rada wskazała także na konieczność rozwoju profilaktyki, diagnostyki i leczenia najbardziej powszechnych na Pomorzu schorzeń, m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, zaburzeń psychicznych i chorób nowotworowych. Członkowie WRDS podkreślili bardzo trudną sytuację związaną z niewystarczającą liczbą pielęgniarek i położonych.

– To nie są problemy, który rozwiążemy w trakcie jednej kadencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego lub samorządu, ale musimy te wyzwania podjąć. Dlatego jako Rada z jednej strony chcieliśmy poznać szczegółowe informacje na temat systemu ochrony zdrowia na Pomorzu, a z drugiej strony zaprezentować swoje propozycje działań – podkreślił po zakończeniu obrad przewodniczący WRDS Krzysztof Dośla. Rada na spotkaniu 29 czerwca omówiła także po raz kolejny przebieg wdrażania reformy systemu oświatowego w kraju i w województwie pomorskim.

ACH

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę