Słowa Świętego Jana Pawła II na Westerplatte

„Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajdzie też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, obronić, dla siebie i innych” – te słowa św. Jana Pawła II sprzed 28 lat wypowiedziane na Westerplatte u schyłku PRL znalazły się na tablicy pamiątkowej w pobliżu Pomnika Obrońców Wybrzeża. Tablicę  ufundowali więźniowie polityczni z czasów PRL.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Wojciech Milewski

 

– Westerplatte ma wartość uniwersalną. Jest ważne nie tylko w wymiarze Gdańska, ojczyzny, ale i całego świata. Symbolizuje zmaganie o pokój, o sprawiedliwość – mówił podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej spotkanie św. Jana Pawła II z młodzieżą na Westerplatte w sobotę 13 czerwca 2015 r. W czasie uroczystości obecni byli przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla i sekretarz prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewa Zydorek oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Inicjatorem, a przede wszystkim głównym wykonawcą inicjatywy upamiętnienia wizyty św. Jana Pawła II na Westerplatte było Stowarzyszenie „Godność”, skupiające represjonowanych działaczy związkowych z lat 80. Przygotowanie terenu wokół tablicy sfinansowało miasto.

– To tylko dzięki determinacji i uporowi członków Stowarzyszenia „Godność”, a szczególnie jej prezesa Czesława Nowaka tablica ta powstała – mówił arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. – My, byli więźniowie, fundatorzy tej tablicy, jesteśmy wdzięczni św. Janowi Pawłowi II za to, że przybywając z pielgrzymką do ojczyzny w 1983 i 1987 roku, dwukrotnie uwalniał nas z więzień, bo wymuszał na władzach komunistycznych amnestie. Tą tablicą chcieliśmy spłacić dług za troskę ojca świętego o ludzi represjonowanych – mówił Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę