Śladami męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Tłumy Warszawiaków, rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przedstawiciele władz państwowych oraz „Solidarności” z przewodniczącym KK NSZZ „S” Piotrem Dudą  uczestniczyli w uroczystościach związanych z 34 rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Do Warszawy na uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć kapelana robotników Huty Warszawa i „Solidarności” pojechali jak co roku przedstawiciele gdańskich organizacji związkowych.

Związkowcy ze stoczni Remontowa Shipbuilding i Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego w drodze do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki odwiedzili miejsca związane z jego męczeńska śmiercią.

Zdjęcia: Marek Panasiuk, Stefan Zakrzewski, Krzysztof Żmuda
Download PDF
Powrót Drukuj stronę