Skuteczny dialog. Jeśli nie trójstronny, może dwustronny?

Doprowadzenie do tego, aby dialog społeczny stał się efektywny i zaczął przynosić pozytywne rezultaty – taki był cel spotkania przedstawicieli RG NSZZ „Solidarność” i innych central związkowych oraz pracodawców, które odbyło się 9 lipca w gdańskiej siedzibie naszego Związku. Uczestniczyli w nim oprócz „S”, związkowcy z OPZZ i FZZ oraz przedstawiciele pracodawców, tj. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

– W trakcie spotkania padły nowe propozycje dotyczące rozwiązań legislacyjnych, które miałyby usprawnić dialog społeczny – wyjaśnia Krzysztof Dośla, przewodniczący RG NSZZ „S”. – Za niezwykle ważne oceniam, że doprowadziliśmy do wyszczególnienia i nazwania konkretnych problemów i barier, które uniemożliwiają prowadzenie dialogu społecznego.

Uczestnicy spotkania szczególnie wnikliwie rozważali możliwości prowadzenia efektywnego dialogu społecznego na terenie województwa pomorskiego. „Solidarność” przekazała stronie pracodawców zaakceptowaną przez inne centrale związkowe propozycję rozwiązań dotyczących dialogu instytucjonalnego. Pracodawcy natomiast przedstawili swoje uzgodnienia.

– Umówiliśmy się na kontynuacje spotkań dwustronnych oraz postanowiliśmy dopracować w jak najkrótszym czasie zakres przedmiotowy naszych dyskusji i uzgodnień dotyczących dialogu – dodaje Krzysztof Dośla. – Jedną z naszych wspólnych propozycji jest dokonanie takich uzgodnień na poziomie województwa pomorskiego, aby były one na tyle uniwersalne, żeby mogły być przedstawione w formie zapisów do ewentualnych nowych uregulowań prawnych dotyczących dialogu społecznego.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę