Skuteczna interwencja „Solidarności”. Niepełnosprawni 35 godzin tygodniowo

11 czerwca Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracowały 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązywały przepisy, które nakładały na pracowników, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obowiązek uzyskania od lekarza prowadzącego zaświadczenia, iż uzasadnionym w ich przypadku jest skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. W przypadku braku wskazanego zaświadczenia osoba niepełnosprawna musiała pracować tak jak pozostali pracownicy, tj. 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. W dniu 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, iż przepis ustawy o rehabilitacji, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę