Silny wzrost polskiej gospodarki

Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka przechodzi okres silnego wzrostu, lecz pewne czynniki zewnętrzne, polityki oraz osłabienie instytucji mogą nieść zagrożenia – informuje portal forsal.pl.

Bezrobocie szybko zmalało, a gospodarka Polski funkcjonuje przy niemal pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego; prognozowany wzrost w roku 2016 utrzyma dobre tempo, a w roku następnym przyśpieszy do 3,7 proc. w następstwie intensywnej konsumpcji, którą wsparł rządowy program świadczeń na dzieci, informuje MFW. Pod koniec 2017 roku inflacja powinna zbliżyć się do poziomu, który Narodowy Bank Polski wyznaczył sobie jako cel.

Jednak zwiększył się czynnik ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, czyli m.in. słaby wzrost gospodarczy w strefie euro połączony z dużym niepokojem na rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarek wschodzących, które może dotrzeć też do Polski. Wewnętrzne czynniki ryzyka to „kontrowersyjne inicjatywy polityczne”, które mogą pogorszyć nastroje inwestorów i podkopać wzrost gospodarczy. W perspektywie długofalowej czynnikiem ryzyka jest też szybko starzejąca się populacja.

„Oczekuje się, że spełnienie obietnic wyborczych spowoduje wzrost deficytu budżetowego do 2,8 PKB w roku 2016 i do ponad 3 proc. w roku 2017″ – prognozuje Fundusz.

W szerszym omówieniu raportu, który udostępnił MFW, przedstawiającym wybrane aspekty polskiej gospodarki, omówione zostały między innymi takie kwestie, jak brak równowagi w rozwoju i wzroście dochodów między Polską zachodnią a wschodnią oraz różnice w produktywności w tych regionach oraz zbyt niski udział kobiet w rynku pracy.

red. hd

Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę