Silni – razem! Pikieta pracowników socjalnych i pomocy społecznej

„Socjalni dla osób, rodzin i dla społeczeństwa. Silni – razem!” – pod takim hasłem odbyła się 30 listopada przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ogólnopolska pikieta pracowników socjalnych i pomocy społecznej.

- Pikieta była sprzeciwem wobec procedowanych i planowanych przez ministerstwo destrukcyjnych zmian w ustawie o pomocy społecznej – mówi Maciej Dąbrowski, przewodniczący  KM NSZZ „S” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Według nowych przepisów usługi w zakresie świadczenia pomocy społecznej miałyby przejąć organizacje pozarządowe. Nie chcemy się na to zgodzić.

W tej sprawie nie chodzi tylko o kwestie zabezpieczenia pomocy społecznej ludziom będącym w trudnej sytuacji finansowej, ale także oznacza to zwolnienia pracowników zatrudnionych przez gminy w domach oraz ośrodkach pomocy społecznej, jak MOPR czy MOPS.

Organizatorzy protestu: Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” oraz Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej informowali w ulotkach: „Chcemy wspólnie przeciwstawić się niekorzystnym dla społeczeństwa i pracowników planowanym zmianom w systemie pomocy społecznej. Chcemy również zamanifestować jedność naszego środowiska zawodowego, a także wskazać, iż wszelkie planowane zmiany, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, powinny być projektowane przy czynnym udziale ekspertów oraz osób na co dzień realizujących zadnia związane z niesieniem profesjonalnej pomocy”.

- Wyrażaliśmy już wcześniej protest wobec proponowanych przez ministerstwo zmian – mówi Maciej Dąbrowski. – Choć przepisy mają obowiązywać od 2015 r. prezydent Paweł Adamowicz postanowił wprowadzić je wcześniej i Gdańsk ma prowadzić pilotaż w tym zakresie.

W piśmie skierowanym do dyrektora MOPR w Gdańsku, które zostało także przekazane prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi czytamy m.in.: „Uważamy, że nasz ośrodek dysponuje tak szerokim gronem wyspecjalizowanej kadry, iż bezzasadne jest angażowanie w stopniu większym niż aktualnie organizacji pozarządowych w aspekty pracy socjalnej. Podzielamy zdanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, że u podstaw proponowanej dywersyfikacji zadań dotychczas pozostających w gestii jedynie OPS, jest idea rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych itp. i trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to świadome odsuwanie od państwa przypisanych mu zadań z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę