Silna reprezentacja Regionu

Omówienie przebiegu i dokumentów Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, propozycja dodatkowej pomocy prawnej dla członków Związku oraz projekt wspólnej deklaracji związków zawodowych i organizacji pracodawców w sprawie funkcjonowania dialogu społecznego – to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, który obradował 3 listopada w siedzibie Regionu.

Listopadowe spotkanie rozpoczęło się od relacji przewodniczącego Krzysztofa Dośli dotyczącej przebiegu krajowego zjazdu. Przewodniczącym Komisji Krajowej pozostał Piotr Duda, który był jedynym kandydatem. Region Gdański do Krajówki wprowadził 5 członków: Bożenę Brauer z gdańskiej oświaty (drugi wynik w wyborach), Romana Gałęzewskiego ze Stoczni Gdańsk, sekretarza ZRG Bogdana Olszewskiego reprezentującego UG, i Mirosława Piórka z  Gdańskiej Stoczni  „Remontowa”. Z klucza do KK wszedł przewodniczący Krzysztof Dośla. W Krajowej Komisji Rewizyjnej znalazł się Edward Fortuna z gdańskiego portu. Zjazd przyjął uchwałę programową oraz dokumenty dotyczące statutu, jak i sytuacji w poszczególnych branżach. Jedną z istotniejszych uchwał jest dokument zmieniający zapisy uchwały ws. działalności finansowej Związku, która wprowadza zapis mówiący, że składka członkowska nie będzie pobierana od przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych, odprawy, nagrody, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp. Zdaniem Krzysztofa Dośli również uchwała dotycząca rozwoju przemysłu ma bardzo duże znaczenie i wyznacza działania Związku w nowej kadencji. Zjazd wprowadził kilka poprawek w statucie, które zaczną obowiązywać po rejestracji ich przez sąd.

Oferta dodatkowych usług dla członków Związku i organizacji związkowych to drugi punkt poniedziałkowego Zarządu. Propozycję świadczenia porad prawnych drogą telefoniczną i mailową przedstawiła firmy Avalio Sp. z o.o. Oferta polega na możliwości wykupienia przez organizacje związkowe pakietu porad prawnych, z którego mogliby korzystać członkowie związku. Zdaniem prezesa firmy, taka usługa uzupełniłaby poradnictwo prawne świadczone przez Dział Prawny Regionu Gdańskiego, który rocznie udziela kilka tysięcy porad prawnych.

Przewodniczący Regionu Krzysztof Dośla przedstawił projekt wspólnej deklaracji związków zawodowych i organizacji pracodawców województwa pomorskiego w sprawie funkcjonowania dialogu społecznego. Zdaniem szefa Gdańskiej „Solidarności” do podpisania porozumienia może dojść jeszcze w listopadzie.

Zarząd Regionu zakończyły informacje z zakładów pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę