Siła Oświaty – WZD Sekcji Oświaty I Wychowania NSZZ „S” RG

– Myślę, że jest nas tak dużo, ponieważ mamy poczucie, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla polskiej oświaty. Życzmy sobie, abyśmy na co dzień czuli miłość do ojczyzny, abyśmy pracowali w duchu pozytywnym. Mamy niezwykłą szansę naprawy Rzeczpospolitej i trzeba zrobić wszystko, abyśmy jej nie zmarnowali – mówił Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 12 kwietnia w sali Akwen w Gdańsku.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” również nawiązał do liczebności związkowców zrzeszonych w Oświacie Regionu Gdańskiego.

– Nawet, gdybyście mnie nie zaprosili, sam bym się wprosił, bo jesteście bardzo dużą siłą. Członkowie „Solidarności” zrzeszeni w organizacjach związkowych w Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego stanowią 10 procent wszystkich członków naszego Regionu – mówił Krzysztof Dośla.

Przewodniczący ZRG podkreślił, że trzeba sobie zdawać sprawę z tej siły i z niej korzystać.

– Nie możemy nigdy zapomnieć, że jesteśmy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym, który powstał, aby bronić godności człowieka pracy – jego praw do godnych warunków pracy i godnego wynagrodzenia – mówił Krzysztof Dośla.

Podczas zebrania gratulacje złożono Monice Kończyk, która wygrała konkurs na Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jej nominację musi jeszcze podpisać minister edukacji narodowej.

– Liczę na współpracę z wami – mówiła Monika Kończyk. – Mam nadzieję, że sieć edukacyjna, którą zamierzam stworzyć, złączy nas wszystkich. Chciałabym postawić oświatę w naszym regionie na nogi, bo naprawdę jest wiele do zrobienia. Chciałabym to zrobić wspólnie z wami wszystkimi.

Gościem WZD był Andrzej Piegutkowski, członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, który zaapelował do członków „S”, aby na co dzień mieli poczucie, że Związek jest jednością.

– Korzystajmy ze statutu i z naszych struktur, ale pamiętajmy, że tworzymy jedność – mówił Andrzej Piegutkowski.

Delegaci przyjęli cztery ważne stanowiska: – w sprawie wynagrodzeń nauczycieli, które nie uległy zmianie od 2012 r., domagając się ich niezwłocznej podwyżki, – dotyczące faktycznej likwidacji „godzin karcianych”, ponieważ nowe zapisy ustawy Karta nauczyciela proponowane przez rząd nie rozwiązują problemu, a jedynie zwalniają nauczycieli z ich liczbowego rozliczania, – w sprawie proponowanych zmian w ustawie o związkach zawodowych, postulując powiadamianie pracodawcy raz na pół roku o liczbie członków, a nie jak mówią przepisy raz na trzy miesiące, oraz – dotyczące ustroju szkolnego, stwierdzając, że „Solidarność” jest „za poprawa systemu, nie zaś radykalnymi zmianami”.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę