Światło „Solidarności” – uroczystości rocznicowe

Tamte dni zadziwiły Polskę i wstrząsnęły światem. Powiał wiatr wolności i solidarności – powiedział abp Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystej dziękczynnej mszy św. odprawionej w intencji „Solidarności” 31 sierpnia w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Eucharystia była głównym punktem tegorocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Obchodów, które miały szczególny wymiar, bo w tym roku przypadła również 25 rocznica strajków w sierpniu 1988 r., które po Sierpniu ’80 były kolejnym krokiem na drodze do niepodległości Polski. Wydarzenia sprzed 25 lat upamiętnił poprzedzający mszę św. marsz sprzed bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej do Bazyliki św. Brygidy trasą, którą 1 września 1988 r. przemierzyli kończący strajk stoczniowcy. Inicjatorami marszu byli uczestnicy strajków w 1988 r.: Bogusław Gołąb, prezes Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980-1990 im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding.

Do tamtego przemarszu symbolicznie nawiązywały poczty sztandarowe organizacji zakładowych „Solidarności” z trzech najważniejszych gdańskich stoczni: Stoczni Gdańsk, Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego oraz Remontowa Shipbuilding (w 1988 r. Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte).

Na czele marszu stoczniowcy nieśli ten sam krzyż co 25 lat wcześniej. Ten wyjątkowy symboliczny i historyczny znak wiary chrześcijańskiej i nierozerwalnych więzów NSZZ „Solidarność” z Kościołem towarzyszył kilku tysiącom wiernych podczas mszy św. w Bazylice św. Brygidy.

Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów, obok metropolity gdańskiego m.in. ks. infułat Stanisław Zięba, proboszcz bazyliki ks. kanonik Ludwik Kowalski oraz salezjanin ks. Jarosław Wąsowicz, jednocześnie historyk badający dzieje „Solidarności” i wspierających Związek młodzieżowych organizacji opozycyjnych.

Światlo „Solidarności”

W homilii, kilkakrotnie przerywanej oklaskami, abp Sławoj Głódź podkreślił rolę dziedzictwa „Solidarności” w polskiej historii, ale także teraźniejszości i przyszłości. Metropolita dodał, że „S” wniosła dobro do polskiego życia i pełni ofiarną służbę dla wspólnoty ludzi pracy i wspólnoty polskiego narodu.

– To święto ludzi Ojczyzny świadomych znaczenia dziedzictwa Solidarności dla polskiego wczoraj, dziś, także dla Polski jutra. Już trzydzieści trzy lata zbiegło od tamtych pamiętnych dni, pełnych rozmów i sporów gorących, tamtych nocy kiepsko przespanych, mocno wpisanych w pamięć i serca ludzi, którzy wtedy – cytuję słowa pamiętnej piosenki – poczuli „że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość, także dla Ciebie”. To wtedy – przywołuję słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania – światło, jak zorza, wzeszło nad naszą ojczyzną. Światło zapalone przez „Solidarność”. Światło wolności, światło nadziei, że uda się wykonać wielką pracę nad polską pracą, odbudować jej podmiotowość, etos, godność. Podjąć – prowadzoną pokojowymi środkami – skuteczną walkę o bardziej dojrzały kształt polskiego życia, „o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp”. Wkroczyć na drogę, której cel wytyczały, wpisane tak głęboko w serca polskich pokoleń, słowa: wolność i niepodległość – mówił w homilii abp Głódź.

– Światło „Solidarności” rozbłysło znowu podczas pamiętnych strajków latem 1988 roku, których pamiątkę – to już dwadzieścia pięć lat – obchodzimy w tym roku w sposób szczególny (…) Rozświetla także nasz czas, choć są tacy – wielu ich – którzy chcieliby ten blask przesłonić, osłabić, wręcz zgasić. Byli przecież i tacy, niegdyś aktywiści z waszych szeregów, którzy przepraszali za „Solidarność”. Byli – wciąż są – tacy, którzy nie chcą pamiętać, że to dzięki „Solidarności” weszli na pokoje władzy, splendoru, zaszczytów. Dziś, zdarza się, bez jakichkolwiek skrupułów głosują za niepracowniczymi ustawami, przekreślają swoją dawną drogę. Wyrzekli się „Solidarności”, jej etosu, jej zasad. Zdradzili ją! – dodał arcybiskup.

Walka, która trwa

Metropolita gdański wyraźnie nawiązał do obecnej rzeczywistości i zbliżających się dni protestu organizowanych przez związki zawodowe. Dziedzictwo „Solidarności” nazwał nie „muzealnym rekwizytem” lub „zamkniętą kartą historii”, ale „duchowym imperatywem”, „słowem – symbolem”, „słowem – syntezą” i „fundamentem” „programu walki o prawa ludzi pracy, o sprawiedliwość społeczną, o właściwe ułożenie relacji między pracodawcami a pracownikami, o to, aby zagadnienia pracy znalazły centralne miejsce w sferze polityki gospodarczej i społecznej państwa”.

– Macie świadomość – zapisała to Komisja Krajowa w przyjętym kilka dni temu stanowisku – że sierpniowe postulaty sprzed z górą trzydziestu lat pozostają aktualne, że nadal trwa walka „o poszanowanie podstawowych praw pracowniczych, związkowych i obywatelskich, która jest dla Solidarności wielkim zdaniem i wyzwaniem” – podkreślił abp Głódź.

Gdański ordynariusz powiedział także, że „Solidarność” realizuje katolicką naukę społeczną i ma prawo udziału w polityce rozumianej zgodnie z tą nauką jako „roztropna troska o dobro wspólne”. Abp Głódź przypomniał bohaterów walczących o wolność Polski, żołnierzy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszkę”, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” oraz sanitariuszkę AK Danutę Siedzikównę „Inkę”, a także kapelanów „Solidarności” z ks. prałatem Hilarym Jastakiem na czele. W tym duchu abp Głodź upomniał się o wynagrodzenie „trudu i znoju” działaczy ruchu antykomunistycznego w PRL.

Niech Polska pamięta o swojej drodze. Niech budując swoją przyszłość, wspiera się o pamięć przeszłości. Bo tylko w ten sposób się nie zagubi, nie utraci tego, co tworzy jej tożsamość – zakończył swoją homilię metropolita gdański.

Stuły wdzięczności

Na zakończenie mszy św. przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla oraz szef „Solidarności” Piotr Duda przekazali metropolicie gdańskiemu abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi dwie ufundowane przez siebie stuły. Obie szaty, co ciekawe – zaprojektowane przez… proboszcza parafii św. Brygidy ks. Ludwika Kowalskiego, mają wyszyty napis „Solidarność” oraz wizerunki bł. Jana Pawła II (podarowana przez Piotra Dudę) i bł. ks. Jerzego Popiełuszki (podarowana przez Krzysztofa Doślę) – To nasz wyraz wdzięczności, że na Waszą Ekscelencję „Solidarność” zawsze może liczyć. Wsparcie ks. arcybiskupa daje nam siłę – wyjaśnił szef ZRG Krzysztof Dośla.

Weterani i młodzież

Sierpniowe uroczystości z roku na rok mają coraz bogatszy program. W tym roku uzupełniły go także złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego, przemarsz ulicami Gdańska z Bazyliki św. Brygidy pod pomnik Poległych Stoczniowców oraz złożenie kwiatów pod bramą nr 2 Stoczni Gdańsk.

W tym roku wiązanki złożyło kilkadziesiąt delegacji, przede wszystkim z organizacji związkowych z całego kraju, ale także delegacje przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz młodzieży – tegorocznych stypendystów Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”. Tak jak w poprzednich latach, rankiem na Placu Solidarności wypuszczono dwa tysiące gołębi, które jeszcze tego samego dnia miały wrócić na Mazowsze – bo to właśnie Region Mazowsze NSZZ „S” jest pomysłodawcą i współorganizatorem tej specyficznej akcji mającej popularyzować datę 31 sierpnia.

W historycznej Sali BHP odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego poświęcone rocznicy strajków w 1988 r. połączone z wręczeniem stypendiów XI edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Warto dodać, że stypendyści uczestniczyli we wszystkich punktach gdańskich uroczystości. Z pewnością była to dla nich wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu.

W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy osób, w tym byli przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych „S” z Regionu Gdańskiego i innych regionów, członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej oraz wielu uczestników strajków w latach 1980 i 1988, Brunon BaranowskiRoman Gałęzewski, Karol Guzikiewicz, Andrzej Kołodziej, Jerzy Kmiecik i Czesław Nowak.

W Gdyni w ramach uroczystości rocznicowych złożono kwiaty pod oboma znajdującymi się w tym mieście pomnikami Ofiar Grudnia 1970. Z inicjatywy Stowarzyszenia „Godność” kwiaty złożono również pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Gdańsku.

Przeczytaj całą homilię wygłoszoną przez abp. Sławoja Leszka Głódzia 31 sierpnia w Bazylice św. Brygidy.

Czytaj więcej o wręczeniu stypendiów „Solidarności”

ACH

zdjęcia: Paweł Glanert

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę