Sierpień ’80. Robotnicza próba wyrwania Polski z wasalnego wobec Kremla układu

W wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie Środkowo-Wschodniej od 1956 roku, czyli fali strajków, która od lipca do końca sierpnia 1980 roku przetoczyła się przez kraj, powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, niezależny od komunistycznej partii związek, skupiający blisko 10 milionów Polaków, budujących alternatywny wobec totalitarnego systemu porządek.

 

Do 1980 roku w opozycji wobec PRL działo około dwa tysiące osób (nie licząc Kościoła i duszpasterstw akademickich, ruchów oazowych oraz wykluczonych z życia publicznego kombatantów, dzisiaj określanych jako Żołnierze Niezłomni).

W SB służbę pełniło ponad 20 tysięcy oficerów tej formacji represyjnej. W WSW drugie tyle. Sierpień 1980 roku impuls pobudził masy do działania. To się już w historii najnowszej zdarzało. Jednak tym razem forma i przesłanie pokojowej rewolucji były zgoła odmienne.

Można ten sierpniowy fenomen i kolejne miesiące 1980/81 porównać jedynie (oczywiście trzymając proporcje) do Polskiego Państwa Podziemnego.

Ta rewolucja – do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku – odbyła się bez ofiar. Nawet jeśli ktoś podejrzewa, że to, co rozpoczęło się latem 1980 roku, było inspirowane przez tajne służby totalitarnego państwa, to musi przyznać, że sytuacja dzięki społecznej determinacji definitywnie wymknęła się władcom PRL z rąk. Dopiero po kilkunastu miesiącach władza PRL podjęła się zniszczenia ruchu, który narodził się w wyniku strajków i Porozumień Sierpniowych.

Ideały robotniczego Sierpnia, czyli postulat społecznego wpływu na losy państwa i jego obywateli, są aktualne, ale rocznicowe obchody od lat dzielą ludzi, którzy wówczas zdawali się być po jednej stronie. Ten podział ujawnił się już podczas strajku z 1980 roku, ale nigdy nie był tak wyraźny jak dzisiaj.

Preludium  

Pod koniec lat siedemdziesiątych kryzys gospodarczy wkroczył w decydującą fazę. Codziennością stały się kolejki w sklepach. Napędzana przez ekipę Edwarda Gierka gospodarka dostała zadyszki. Na Kremlu zaś niezbyt łaskawym okiem patrzono na towarzyszy dogadujących się z Zachodem i na zaufanego (do czasu) I sekretarza KC PZPR, który biegle mówił po francusku i miał dobre kontakty w obozie EWG. Z kolei zachodnie banki stopniowo wpędzały Polskę w spiralę dewizowego zadłużenia (w 1980 r. 25 mld USD, czyli około 50 mld USD, wg dzisiejszej siły dolara, przy 330 mld USDobecnego naszego zadłużenia).

Po proteście robotniczym 1976 roku przyszedł kolejny dowód na niewydolność systemu – „zima stulecia” 1978/79 r., gdy intensywne opady śniegu sparaliżowały kraj.
Coraz intensywniej działała opozycja niesiona falą Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach. Co prawda działało w niej nie więcej niż dwa tysiące osób w skali kraju, ale był to zaczyn fermentu.

Opozycja

W opozycji znaleźli się ludzie z duszpasterstw akademickich, niezależnego harcerstwa, niedobitki dawnych organizacji podziemnych m.in. „Ruch”, ale też zdeklarowani marksiści, wyrzuceni z PZPR za trockizm, jak prof. Leszek Kołakowski czy historyk średniowiecznik Bronisław Geremek.
Potężną pozycję miał Kościół katolicki, wzmocniony siłą pontyfikatu Jana Pawła II.

Polacy znów stawali się narodem ludzi dumnych i wolnych, otrząsając się ze złudnej gierkowskiej małej stabilizacji.

Impulsem dla integracji tych środowisk była akcja protestów przeciw zmianom w Konstytucji PRL, czyli wprowadzeniu zapisu o PZPR jako „kierowniczej siły w budowie socjalizmu” oraz deklaracja wierności wobec ZSRS, czyli wpis o „umacnianiu przyjaźni i współpracy” ze Związkiem Sowieckim.

Pod jednym z listów, podpisanych w 1976 r. przez 92 studentów z Gdańska, Warszawy i Lublina, znalazły się podpisy m.in.: Arkadiusza Rybickiego, Bogdana Borusewicza, Aleksandra Halla, Piotra Dyka.

Zbiegło się to z tzw. polityką odprężenia detente po podpisaniu Aktu końcowego KBWE w Helsinkach. Niektórzy obserwatorzy odebrali to jako akt kapitulacji przed sowietyzacją Europy Środkowej, jednak dokument okazał się wsparciem formalnym dla grup kontestujących sowiecki porządek.
Od 1976 r. powstawały:

Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności, Towarzystwo Kursów Naukowych, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1978) tworzone przez Joannę i Andrzeja Gwiazdów, Andrzeja Bulca, Krzysztofa Wyszkowskiego, Annę Walentynowicz, Alinę Pienkowską, Jana Karandzieja, Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej.

Odrodził się drugi obieg wydawniczy poza zasięgiem cenzury (GUKPPIW). Na Wybrzeżu ukazywał się poza cenzurą „Robotnik Wybrzeża” i „Bratniak”.  Docierał tu, choć z trudem, „Robotnik”.

Duch, który odnawia

W 1978 roku na tronie Piotrowym zasiadł słowiański papież Jan Paweł II z wizją chrześcijańskiej Europy. a w 1980 r. do owalnego gabinetu w Białym Domu wprowadził się emerytowany aktor filmowy, dawny związkowiec, Ronald Reagan.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 roku, pokazała, że 35 lat indoktrynacji i „krzewienia kultury świeckiej” obróciło się wniwecz w zwarciu z wartościami narodowymi i wiarą katolicką. Bunt był już kwestią miesięcy.

Nigdy po 1980 roku nie było takiej mocy, która stała się udziałem ludzi, którzy poczuli się wreszcie u siebie.
– Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi – wołanie Jana Pawła II w proroczych słowach wypowiedzianych z głębi Tysiąclecia wkrótce wydało owoce.

Bunt

Wraz z narastającym kryzysem gospodarczym i rosnącym zadłużeniem zagranicznym (ok. 25 mld dolarów) sytuacja gospodarcza Polski się pogarszała.

Władze PRL 1 lipca 1980 r. zdecydowały o podniesieniu cen mięsa i jego przetworów. To była iskra, która doprowadziła do buntu. 8 lipca w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku powstał Komitet Strajkowy. Strajkujący opracowali listę postulatów. Strajk rozszerzył się na Lubelszczyznę, a władzy udało się po kilku dniach wygasić protesty.
Kolejna fala strajków – na Wybrzeżu – przygotowana przez WZZ już była nie do powstrzymania. Mimo zakończenia strajku 16 sierpnia w stoczni po spełnieniu żądań płacowych – protest trwał. Bezpośrednim powodem strajku w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie z pracy powszechnie szanowanej wśród załogi działaczki WZZ Anny Walentynowicz, której życie jest wręcz symboliczne dla robociarskiego pokolenia PRL.
– Całe moje dotychczasowe życie – wizerunek człowieka uczciwej pracy i czystego serca – podsumowano krótko: „Artykuł 52, dyscyplinarne zwolnienie”. Kropka – wspominała po latach Anna Walentynowicz, zwolniona z pracy 9 sierpnia 1980 r.

SB-ecy, uspokojeni brakiem natychmiastowej reakcji WZZ, wyjechali na urlopy. Już 14 sierpnia 1980 r. przekonali się, że się pomylili, a Anna Walentynowicz wiedziała już, że nie jest sama! Zaczynała się „Solidarność”.
Załogę Stoczni Gdańskiej do strajku zdołało poderwać 14 sierpnia 1980 r. trzech młodych robotników – Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Jerzy Prądzyński – wspieranych przez drukujących i rozrzucających ulotki w trójmiejskiej SKM, kolegów z WZZ oraz m.in. Henryka Jagielskiego, stoczniowca, weterana Grudnia’70. Do akcji przygotował ich Bogdan Borusewicz, związany z KSS KOR, a w 1968 r. uwięziony za rozklejanie ulotek.

Po kilku godzinach w Stoczni Gdańskiej noszącej imię „Lenina” (pseudonim rewolucyjny Uljanowa) pojawił się Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. za krytykę dyrekcji zakładu i ówczesnych związków zawodowych, czyli wg. dyrekcji za tzw. warcholstwo.
Robotnicy żądali podwyżki płac o 2 tys. zł, przywrócenia Walentynowicz i Wałęsy do pracy, zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym,  dodatku drożyźnianego i rodzinnego odpowiadających wysokości zasiłków funkcjonariuszy MO i SB oraz zażądali budowy pomnika stoczniowców, którzy zostali zabici w Grudniu 1970 r.

W południe zablokowana została łączność telefoniczna Trójmiasta z resztą kraju.
Strajk szybko rozszerzył się na inne zakłady. 15 sierpnia do strajku przyłączyła się Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, na czele stanął Andrzej Kołodziej. Gdynia z dyrekcją nie rozmawiała.

Komitet Strajkowy, na czele którego stał Wałęsa, ogłosił jednak zakończenie strajku 16 sierpnia, po deklaracji dyrektora stoczni Gniecha, że spełni postulaty. Pod wpływem nacisku m.in. Anny Walentynowicz (przy bramie Stoczni ogłosiła proklamowanie strajku solidarnościowego), Maryli Płońskiej, Ewy Osowskiej, Henryki Krzywonos i Aliny Pienkowskiej (w Sali BHP krzyczała w stronę Wałęsy: „zdradziliście nas!”) wychodzący już ze stoczni robotnicy zawrócili – rozpoczął się strajk solidarnościowy.

Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Bogdan Lis oraz Maryla Płońska zakładowym żukiem objechali kilka zakładów, wzywając do kontynuowania walki.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy został powołany 17 sierpnia. Sformułowano listę 21 postulatów, a wśród nich kluczowy – powołanie „niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych”. Władzę w mieście przejął MKS.

W Szczecinie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy powołano 19 sierpnia 1980 r. Na czele komitetu stanął Marian Jurczyk. Zgłoszono 36 postulatów. Oprócz wolnych związków zawodowych żądano ograniczenia cenzury, zwolnienia więźniów politycznych, transmisji niedzielnej mszy św. w radiu.
Szło już nie o podwyżki, nie o kiełbasę.

Kościół

17 sierpnia ks. prałat Henryk Jankowski, proboszcz parafii św. Brygidy, przełamując własne obawy i opór części hierarchii, przekroczył bramę Stoczni Gdańskiej im. Lenina, by odprawić mszę świętą dla strajkujących robotników „za strajkujących i za rządzących, o rozwagę i o mądrość dla obu stron, o pokój i sprawiedliwość w Ojczyźnie”.

Światowe zachodnie media obiegły zdjęcia z nabożeństwa odprawianego dla klasy robotniczej w państwie programowo wyznającym ateizm.

– Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? – zdawał się przypominać strajkującym słowa św. Pawła z Tarsu kapłan od św. Brygidy. W porannej mszy świętej uczestniczyło kilkanaście tysięcy ludzi.

Na placu przed główną bramą stanął drewniany krzyż upamiętniający ofiary Grudnia ’70. Także w gdyńskiej stoczni odprawiona została msza przez księdza Hilarego Jastaka. Dzień później wieczorem miała miejsce wspólna modlitwa za strajkujących i ich rodziny, którą poprowadziły Magdalena Modzelewska i Bożena Rybicka z Ruchu Młodej Polski.
W tym czasie Prymas Tysiąclecia ks. Stefan Kardynał Wyszyński opowiedział się za prawem rodaków do wypowiadania swych potrzeb. Czynił to z troską o los ojczyzny.

Prymas zabrał głos 17 sierpnia 1980 r. – w homilii wygłoszonej w dolnośląskim sanktuarium w Wambierzycach wskazał na prawo robotników do posiadania swej reprezentacji zawodowej. W trosce o dobro narodu wzywał do rozwagi i odpowiedzialności.

W kazaniu na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 r. prymas wymienił cztery fundamenty odrodzenia narodowego: prymat Boga, prymat rodziny, prawo człowieka do wolności i obrona suwerenności. Prymas pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a „Solidarnością”. Przyjął członka Biura Politycznego KC PZPR Stanisława Kanię, który odpowiadał za nadzór polityczny nad SB, a 25 sierpnia 1980 r. w Klarysewie złożył wizytę I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi, przestrzegając przed siłowym rozwiązaniem sporu. W tym czasie specjalna jednostka uderzeniowa MSW szykowała się już do rozbicia gdańskiego MKS.

Rozmowy

18 sierpnia postulaty sformułowane przez Andrzeja i Joannę Gwiazdów oraz Bogdana Lisa, a zredagowane przez Bogdana Borusewicza, podano do wiadomości publicznej.

Postulaty „21xTak” zostały spisane na sklejce ołówkiem i czerwoną olejną farbą w pierwszych dniach strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. przez działaczy Ruchu Młodej Polski: Macieja Grzywaczewskiego i Arkadiusza „Arama” Rybickiego.
21 sierpnia do Gdańska przyjechała delegacja rządowa, z Mieczysławem Jagielskim na czele. Jego przemówienie, mające na celu złamanie solidarności strajkujących z MKS, emitowało lokalne radio. 23 sierpnia delegacja rządowa rozpoczęła rozmowy z MKS-em. Transmisja z rozmów szła „na zakład”.
W Gdańsku pojawiła się też grupa niezależnych ekspertów z Warszawy. Dojechali, bo władze liczyły, że ich obecność złagodzi stanowisko strajkujących. W tej grupie byli: Tadeusz Mazowiecki, Bohdan Cywiński, Bronisław Geremek, Tadeusz Kowalik, Waldemar Kuczyński, Jadwiga Staniszkis (opuściła doradców, gdy po kilku dniach zorientowała się, że doradcy zmierzają do daleko idących ustępstw, m.in. respektowania kierowniczej roli PZPR), Andrzej Wielowieyski oraz Jerzy Stembrowicz, Andrzej Stelmachowski i Jan Strzelecki.

Radą służył też robotnikom młody prawnik, specjalista od prawa pracy dr Lech Kaczyński, adiunkt z Uniwersytetu Gdańskiego. Kaczyński pod koniec lat 70. służył działaczom WZZ poradami z zakresu prawa, w tym prawa pracy.

Andrzej Kołodziej, lider gdyńskiego strajku i wiceszef MKS, tak wspominał:

– W gronie członków prezydium MKS związanych z WZZ Wybrzeża zdecydowaliśmy, że naszymi doradcami do których mamy zaufanie pozostanie Jadwiga Staniszkis, Lech Kaczyński i Jan Olszewski.

O rolę Lecha Kaczyńskiego w Sierpniu 1980 roku wybuchł spór po dwudziestu latach.
– Nie wystarcza czasu, by prostować te kłamstwa, które wypowiadają ludzie, których z nami wówczas nie było lub którzy realizują swoje osobiste plany i chcą budować swoją pozycję na umniejszaniu innych. Na wykładach Lecha Kaczyńskiego uczyliśmy się, jak czytać i jak rozumieć wówczas obowiązujące prawo. W wykładach uczestniczyło kilka osób. Powyżej sześciu uczestników to byłoby już niebezpieczne. Jak silne było to oddziaływanie okazało się w 1980 roku. To pokazało, jak silne były wpływy Wolnych Związków Zawodowych. Przecież nieliczne WZZ „Wybrzeża” poderwały do strajku tysiące robotników – wspominał w rozmowie z nami Andrzej Gwiazda, którego drogi ze związkiem rozeszły się na dwie dekady.
I dodał:

– „Solidarność” była związkiem zawodowym. W nazwie miała niezależny, samorządny związek zawodowy. „Solidarność” w latach  1980-1981 wzięła pod ochronę wszelkie niezależne instytucje. Broniliśmy tych instytucji i wolności słowa, aż do groźby strajku generalnego w przypadku ich szykanowania.

Kraj solidarny

W kraju w tym czasie powstawały kolejne komitety. We Wrocławiu MKS powstał 26 sierpnia, a trzy dni później fala protestów rozlała się po Górnym Śląsku. Z końcem sierpnia dotarła na Podlasie. Porozumienie w Szczecinie podpisano 30 sierpnia.

Tego dnia w sobotę, 30 sierpnia w Stoczni Gdańskiej po południu rozpoczęły się decydujące rozmowy z komisją rządową, po czym nastąpiła wstępna akceptacja części z 21 postulatów. Lech Wałęsa domagał się zakończenia represji SB względem działaczy opozycji, ale wicepremier Jagielski zasłaniał się niewiedzą.

31 sierpnia w sali BHP Stoczni Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy MKS, reprezentującym ponad 700 zakładów, oraz delegacją rządową. Wicepremier Jagielski ostatecznie wyraził zgodę na pisemne gwarancje zwolnienia więźniów politycznych. O godzinie 16 podpisano dokument końcowy porozumień. Strajk dobiegł końca.

Było to bezprecedensowe ustępstwo władzy, która zdecydowała się zawrzeć ugodę z przedstawicielami społeczeństwa. 3 września 1980 r. zakończył się strajk w Jastrzębiu Zdroju. 17 września 1980 r. MKS/MKZ zdecydowały się stworzyć jedną organizację – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wkrótce powstała „Solidarność” Rolników Indywidualnych, a po wielu bojach zalegalizowane zostało Niezależne Zrzeszenie Studentów.

13 grudnia 1981 roku władzę przejęła junta Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

Artur S. Górski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę