Sesja szkoleniowa dla nauczycieli z zakresu mediacji

Zagadnienia do zrealizowania w trakcie sesji szkoleniowej

1. Komunikacja interpersonalna w mediacji

- werbalne i niewerbalne przekazy w porozumiewaniu się

- bariery skutecznej komunikacji

- style i techniki dobrej komunikacji

- cele komunikacji

2. Konflikt i sposoby jego rozwiązywania

- przedstawienie wzorca konfliktu

- rodzaje konfliktów

- warunki generujące i eskalujące konflikty

- podstawowe sposoby zachowań w sytuacji konfliktowej

3. Negocjacje

- zdefiniowanie pojęcia negocjacji

- wskazanie różnic między negocjacją, a mediacją

4. Mediacja jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów

- prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (krótka historia mediacji)

- podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (cele mediacji, rola mediatora, przebieg mediacji)

5. Przedstawienie przykładowej symulacji sesji mediacyjnej (ćwiczenia – trening umiejętności praktycznych)

6. Procedury mediacji szkolnych (rówieśniczych) i pracowniczych

7. Podsumowanie zajęć, dyskusja oraz rozdanie materiałów do wykorzystania

Oferta skierowana jest do rad pedagogicznych wszystkich rodzajów szkół oraz innych placówek oświatowych. Warunki przeprowadzenia szkolenia (termin, czas trwania i liczba uczestników) pozostają do indywidualnego ustalenia  z Dyrekcją placówek.

Szkoleniom dla  pracowników oświaty patronuje Instytut  Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

Marzena Korzeniewska, mediator dyplomowany

Kontakt: tel. 516 048 522; e-mail: marzenakorzeniewska@o2.pl

Więcej na: www.dozgody.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę