Senator Grzegorz Bierecki na czele unii kredytowych

Senator i współzałożyciel systemu kas oszczędnościowo-kredytowych Grzegorz Bierecki, były opozycjonista z NZS i „Solidarności”,   stanął na czele organizacji zrzeszającej 200 milionów ludzi ze 101 krajów świata.  

Grzegorz Bierecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK, podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU – World Council of CreditUnions) w Ottawie, został wybrany na stanowisko przewodniczącego jej Światowej Rady. WOCCU jest organizacją zrzeszającą unie kredytowe, czyli m.in. system polskich SKOK-ów, na świecie. Rada Dyrektorów WOCCU, zdecydowała o przyznaniu stanowiska przewodniczącego tej międzynarodowej organizacji, Grzegorzowi Biereckiemu – twórcy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce.

Wybór senatora Biereckiego na stanowisko przewodniczącego jednego z największych zrzeszeń instytucji finansowych świata, to konsekwencja między innymi jego zaangażowania w rozwój ruchu spółdzielczości finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak podkreśla sam Grzegorz Bierecki – przewodniczący WOCCU, Światowa Rada Unii Kredytowych jest strukturą, której nadrzędną rolą jest reprezentowanie unii kredytowych wobec instytucji o charakterze globalnym. Przykładem tu jest choćby współpraca z grupą G8, czyli organizacją, która decyduje o strategicznych kierunkach rozwoju tego świata.

- Na pewno oznaczać to będzie dla mnie podwójny dzień pracy, przecież kiedy skończą się moje obowiązki w Polsce, nowy dzień wstanie za oceanem. Ale warto. Jest to przecież swego rodzaju zwieńczenie kariery. Wybór na to stanowisko jest, jakby nie patrzeć, wyborem najbardziej prestiżowym w sektorze unii kredytowych – mówi Grzegorz Bierecki.

Światowa Rada Związków Kredytowych z siedzibą w Madison (USA) to międzynarodowy związek unii kredytowych zrzesza unie ze 101 krajów. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą ponad 1,6 biliona dolarów. Należy do nich ponad 200 milionów członków.

Grzegorz Bierecki jest twórcą i założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce – instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 miliony gospodarstw domowych z aktywami 18 miliardów zł. Od 1980 zaangażował się w działalność opozycyjnych organizacji młodzieżowych. Od 1986 r. Bierecki brał udział w reaktywacji lokalnego i wówczas podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach `1989-90 był etatowym pracownikiem „Solidarności”. W 1990 stanął na czele Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych,  W latach 1990-2011był prezesem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Był autorem programu rozwojowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce, Od 1992do października 2012 r. był prezesem Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od października 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Przypomnijmy, że przed rokiem od 15 do 18 lipca Gdańsk gościł reprezentantów Światowej Rady Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions – WOCCU). Światowa Rada Unii Kredytowych odgrywa fundamentalną rolę w regulacji finansów spółdzielczych w skali globalnej. Działa na rzecz koordynacji, regulowania i wzajemnego wspierania się unii kredytowych na całym świecie.  W sytuacji kryzysu finansowego, który dotknął wielkie komercyjne instytucje finansowe, to unie kredytowe stały się atrakcyjną alternatywą dla banków.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę