Sen o sprawiedliwej Polsce. Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców gdańska „Solidarność” upamiętniła 25 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. Wiązanki złożyły delegacje Zarządu Regionu Gdańskiego (na czele z przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą) oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej (z wiceprzewodniczącym komisji Karolem Guzikiewiczem).

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Polska jest wolna i niepodległa, ale dla wielu osób nie spełnił się sen o sprawiedliwej ojczyźnie – powiedział na historycznym placu Solidarności Krzysztof Dośla, który odczytał Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z okazji 25 rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Stanowisko ZRG NSZZ „S”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – w 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku – stojąc w miejscu, w którym w Grudniu 1970 roku strzelano do robotników, uczniów, studentów, składa hołd tym wszystkim, którzy przeciwstawiając się zbrodniczemu systemowi, doprowadzili do Wolnej i Niepodległej Ojczyzny.

Pamiętamy, że to z tego ogromnego wysiłku i poświęcenia tak wielu – powstał nasz Związek. Wyrażamy nadzieję, że wartości i cele, o które wówczas walczono, zostaną w pełni zrealizowane.

Zarząd Regionu wyraża jednocześnie głębokie przekonanie, że nie byłoby Sierpnia 1980 i czerwca 1989 bez św. Jana Pawła II i jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, która miała miejsce w czerwcu 35 lat temu. To Jego słowa dały siłę i przywróciły nadzieję.

25 lat po czerwcowych wyborach Polska na pewno nie jest taka, o jakiej marzyliśmy. Brak pracy, niskie wynagrodzenia, „śmieciowe” umowy, biurokracja,  brak perspektyw dla młodych skutkują masową emigracją zarobkową, niskim zaufaniem do Państwa i  instytucji życia publicznego, głębokimi podziałami w społeczeństwie. Ale dziś bardzo wiele zależy od nas – od naszych wyborów, decyzji, zachowań.

Dzień 4 czerwca to też dzień refleksji. czy naszą wolność zagospodarowaliśmy właściwie, czy sprawiedliwie rozliczyliśmy trudną przeszłość, czy sprostaliśmy pamięci tych, którzy wolności nie doczekali, oddając za nią najcenniejszą ofiarę zdrowia, a czasami i z życia?

Gdańsk, 4 czerwca 2014 r.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę