Sekcja oświaty: co z tą ewaluacją?

Nadzór pedagogiczny i zasady ewaluacji szkół oraz problemy związane z przejściem nauczycieli na emeryturę to tematy dominujące podczas Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła się 10 grudnia 2013 r.

W Radzie Sekcji uczestniczyli także zaproszeni goście – prelegenci: dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jerzy Wiśniewski oraz naczelnik Barbara Makowska z Gdańskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jerzy Wiśniewski przedstawił Problematykę ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół i placówek. Omówił między in. szczegółowo cele nadzoru pedagogicznego i wymagania wobec szkół i placówek. Po prezentacji dyrektora Wiśniewskiego rozgorzała dyskusja. Zastrzeżenia nauczycieli i dyrektorów szkół, a także wątpliwości dotyczące celowości przeprowadzania niezwykle kosztownej ewaluacji oraz sposobu wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych formułowali między innymi członkowie Prezydium Sekcji: Bożena Brauer z Gdańska, Barbara Kamińska z Tczewa, Zdzisława Hacia z Gdyni oraz członek Rady Sekcji Anna Krykowska z Swarożyna koło Tczewa. Zadawano pytania, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma pomysł, jak po przeprowadzonej ewaluacji poprawić pracę szkoły, do czego „chcemy zmierzać w wyniku przeanalizowania wyników ewaluacji”. Podkreślano fakt, że nowelizacja rozporządzenia o nadzorze „wyrzuciła” kompetencje związane ze wspomaganiem nauczycieli i dyrektorów, a środowisko szkolne oczekuje wsparcia, pomocy ze strony wizytatorów.

Po dyskusji została sformułowana propozycja Stanowiska Rady SOiW NSZZ „S” RG ws. nadzoru pedagogicznego.

Naczelnik Barbara Makowska przedstawiła Problemy związane z przejściem nauczycieli na emeryturę. Temat ten także wywołał dyskusję.

Druga część Rady była poświęcona sprawom bieżącym; m.in. przedstawiono wnioski z akcji protestacyjnych, mówiono o wyborach w „Solidarności” i udziale w obchodach rocznic Grudnia 1970 i Grudnia 1981.

Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę