Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” przed reformą systemu oświaty

Pod rządami zjednoczonej pod szyldem PiS prawicy nadchodzi czas zmian w ustawie o systemie oświaty i na stanowiskach kuratorów oświaty. To też było jednym z głównych motywów obrad Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Wtorkowe spotkanie gdańskiej oświatowej „Solidarności” było też okazją do zaprezentowanie efektów spotkania oświatowej sekcji krajowej naszego Związku z minister edukacji Anną Zalewską. Przedstawił je Wojciech Książek, lider oświatowej „S” w naszym Regionie, wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka.

- Zmiany, jakie planujemy w oświacie, nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli – zadeklarowała minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Zalewską odbyło się w ramach  spotkań konsultacyjnych „Jak zmienić system edukacji w Polsce”. Towarzyszył jej jeden z prominentnych polityków PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

Kolejnym etapem będą planowane od kwietnia 2016 r. spotkania kuratorów oświaty z nauczycielami dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół. Z kolei jeszcze przed wakacjami w czerwcu br. z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego.

Równolegle nad opracowaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego pracować będzie Grupa Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji powołana przez MEN. Trwają prace nad terminarzem spotkań konsultacyjnych oraz harmonogramem prac nad programem nauczania. Projekty ustaw dotyczących dalszych zmian w systemie edukacji będą gotowe do marca 2017 r.

Minister edukacji planuje m.in. zniesienie egzaminu po klasie szóstej szkoły podstawowej, odbiurokratyzowanie oświaty, zmianę funkcjonowania nadzoru pedagogicznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie także prace nad zmianą subwencjonowania oświaty. Związkowcy z „S” nadal akcentują potrzebę ujednolicenia pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę