Sejm przegłosował zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego

Głosami rządu PO-PSL Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, która zawiesza pierwszy próg ostrożnościowy deficytu budżetowego. Zwiększą się długi państwa.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 235 posłów, 210 – było przeciw. Pięciu wstrzymało się od głosu. Przyjęta przez Sejm nowelizacja umożliwi zwiększenie deficytu państwa. W ten sposób rząd premiera Tuska zasypuje ogromną i stale rosnącą dziurę w budżecie państwa. Ta decyzja spowoduje jednak, że będziemy mieć jeszcze większe długi do spłacenia. Obecnie dług naszego państwa sięga już 840 mld zł.

Nowelizacja przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc. Rząd nie mógłby uchwalać projektu budżetu, w sytuacji kiedy relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż relacja ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej.

Ponadto projekt zakłada zawieszenie tymczasowej reguły wydatkowej, która mówi, że wydatki tzw. elastyczne nie mogą rosnąć więcej niż 1 proc. powyżej inflacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę