Ściany totalitaryzmów. Polska 1939-1945. Wystawa przy Sali BHP

Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945” w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 4 października 2019 r. o godz. 13 w Gdańsku (skrzyżowanie ul. Doki i Kadłubowców, teren między Bramą nr 2, Europejskim Centrum Solidarności i Salą BHP).
Ekspozycja ma formę instalacji, inspirowanej symbolicznymi ścianami z filmu „Niezwyciężeni” – animowanej produkcji IPN docenionej za nieszablonowe podejście do polskiej historii.
Wystawa prezentowana jest w dwóch konfiguracjach przestrzennych.

Pod względem wizualnym oraz merytorycznym porusza ona tematykę dwóch totalitaryzmów: Rzeszy niemieckiej oraz sowieckiej Rosji. Osią narracji jest wybuch II wojny światowej oraz walka Polaków o wolność z dwoma okupantami.
W dramatyczne realia wojny wprowadzają teksty i fotografie, umieszczone na zewnętrznych ścianach instalacji.

Grafika
Na ścianie poświęconej okupacji niemieckiej zaprezentowano terror wobec ludności cywilnej, Polskie Państwo Podziemne (w tym ruch oporu w obozach koncentracyjnych i raport Pileckiego), relacje polsko-żydowskie (Żegota, w tym misja Jana Karskiego i powstanie w getcie warszawskim), Powstanie warszawskie, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (bitwa o Monte Cassino, bitwa o Anglię, 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka, Cichociemni).
Na ścianie poświęconej okupacji sowieckiej przedstawiono: wywózki, Katyń, łagry i epopeję armii gen. Andersa, jak również ustalenia jałtańskie, które usankcjonowały instalowanie reżimu komunistycznego w Polsce.
Na wewnętrznych płaszczyznach ścian umieszczone są cytaty ze wspomnień z czasów wojny i fotografie odwołujące się do życia codziennego podczas okupacji, naznaczonego represjami i zbrodniami.

Efektem takiego rozwiązania jest pokazanie, że okupacyjna rzeczywistość była dla obywateli polskich ciągłą walką o byt w warunkach wszechobecnego terroru.

Teksty na wystawie można przeczytać w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Gdańsk, po Warszawie, jest drugim miastem w Polsce, w którym zostanie zaprezentowana wystawa.
Ekspozycję w Gdańsku będzie można zwiedzać do 30 listopada.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę