Sarkofag Króla Kaszubów – kapłana Gdyni poświęcony

23 marca arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański poświęcił nowy sarkofag na grobie śp. ks. dr. Hilarego Jastaka, wielce zasłużonego kapłana, który był Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność” oraz kapelanem Armii Krajowej, a także więźniem politycznym okresu stalinowskiego.

Inicjatorem stworzenia nowego sarkofagu jest prezes Pomorskiej Inicjatywy Historycznej Andrzej Kołodziej. Podczas uroczystości NSZZ „Solidarność” reprezentował kierownik Oddziału Gdynia Aleksander Kozicki.

ak; zdjęcia: Zygmunt Pałasz

sarkofag3

sarkofag2

sarkofag1

Download PDF
Powrót Drukuj stronę