Samotnym rodzicom państwo nie pomoże

Mniej niż co czternasty bezrobotny samotny rodzic (7,4 proc.) ma prawo do zasiłku. I choć sytuacja ich jest wyjątkowo trudna, państwo nie widzi problemu.

Do końca września w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 181 tys. osób, które samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ekonomiści podkreślają, że samotnym rodzicom dużo trudniej znaleźć pracę. Pracodawcy obawiają się w ich przypadku większej liczby zwolnień lekarskich i wolą zatrudniać bardziej dyspozycyjnych pracowników. Niestety w tej grupie jest wyjątkowo duża liczba długotrwale bezrobotnych. A jako tacy nie mają prawa do zasiłku. Przepisy wymagają bowiem, że aby ubiegać się o niego trzeba udokumentować, iż w okresie 18 miesięcy poprzedzającym dzień rejestracji było się zatrudnionym przynajmniej przez 365 dni i osiągnęło co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę