Samorząd – ważny wybór!

Wybory samorządowe mają inny charakter od tych ogólnokrajowych. Mierzy się je trochę inną miarą. W tym przypadku wybieramy ludzi, których znamy – tych, których spotykamy na ulicy albo wręcz naszych sąsiadów. Ten wybór jest bliższy, a nawet – zaryzykowałbym – ważniejszy, ponieważ działania i decyzje przyszłych samorządowców będą miały naprawdę bezpośredni wpływ na życie w naszych miejscowościach. To często do osób, które wybierzemy 16 listopada, będziemy się w pierwszej kolejności zwracać o pomoc w naszych problemach.

Dlatego tak ważne jest, abyśmy spośród kandydatów wybrali osoby najmądrzejsze i najbardziej uczciwe. Dla mnie jako związkowca bardzo ważne jest również prospołeczne nastawienie kandydatów. Czy będą interesowali się najważniejszymi sprawami mieszkańców, pracowników?

Takie osoby można znaleźć wśród członków „Solidarności”, którzy startują w tegorocznych wyborach samorządowych. Kandydaci z doświadczeniem związkowym dają gwarancje prospołecznej działalności po ewentualnym wyborze. Oni na pewno będą blisko ludzi, blisko problemów pracowników i osób bezrobotnych.

Roman Kuzimski
z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Zobacz kandydatów „Solidarności” w wyborach samorządowych

Download PDF
Powrót Drukuj stronę