„S” w Remontowej Shipbulding wybrała władze na nową kadencję

14 marca br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbulding SA, na którym ukonstytuowały się władze organizacji na nową kadencję.

Wybory odbywały się dwuetapowo, 7 lutego br. przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji związkowej i wybrano przewodniczącego, którym po raz wybrano Krzysztofa Żmudę. Dalsze wybory przeprowadzono z urną w dniach 26 lutego do 1 marca. Wybrano w nich 13 osobową Komisję Zakładową oraz czteroosobową Komisję Rewizyjną.

 

Komisja Międzyzakładowa

Krzysztof Żmuda – przewodniczący

Tadeusz Marczuk – z-ca przewodniczącego – przedstawiciel PK 2

Maria Jolanta Marzec – sekretarz KM – przedstawiciel FK, NJ, ND, KW

Cieślak Waldemar – skarbnik – przedstawiciel PW

Andrzej Treder – członek Prezydium – przedstawiciel koła E i R

Roman Górski – przedstawiciel PK 1

Paweł Kosznik – przedstawiciel PW

Dariusz Romanowski – przedstawiciel PR

Elżbieta Zawiślak – przedstawiciel RZ

Ryszard Zegarzewski – przedstawiciel PM

Kazimierz Banasik – przedstawiciel koła E i R

Marek Panasiuk– przedstawiciel koła E i R

Stanisław Równy – przedstawiciel koła E i R

Krzysztof Gajda – przedstawiciel R M&C

 

Komisja Rewizyjna

Dariusz Zientarski – Przewodniczący – przedstawiciel RZ

Kazimierz Konkel – Sekretarz – przedstawiciel koła E i R

Jan Piotr Kotłowski – członek – przedstawiciel PR

Dominik Sikorski – członek – przedstawiciel PW

 

Delegaci na WZD Regionu Gdańskiego

Krzysztof Żmuda

Andrzej Treder

 

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego

Krzysztof Żmuda

Krzysztof Gajda

Seweryn Dembowski

 

Delegaci na WZD Regionalnego Koła E i R

Kazimierz Banasik

Krystyna Dobiesz

Marek Panasiuk

Andrzej Treder

Download PDF
Powrót Drukuj stronę