Ś.p. Franciszek Karbowski

17 czerwca 2014 roku odszedł w Panu ś.p. Franciszek Karbowski, długoletni pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, uczestnik strajku 15-31 sierpnia 1980 roku, członek Komitetu Strajkowego, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz członek Pocztu Sztandarowego.

Uczestniczył strajku w grudniu 1981 roku. Od stycznia 1982 roku był członekiem Kasy Wzajemnej Pomocy, organizował pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Uczestnik wielu akcji protestacyjnych na terenie zakładu ogłaszanych przez tajne struktury „Solidarności”, jak manifestacje z okazji Dni Solidarności z Solidarnością, w proteście po delegalizacji NSZZ „Solidarność”, po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki, itp. Kolporter prasy podziemnej, zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Po likwidacji KWP przez SB w czerwcu 1983 roku w wyniku aresztowania jej organizatorów, członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy, członek Kapituły Domu Gdańskiego, uczestnik pikiet sklepów monopolowych w sierpniu organizowanych dla poparcia apelu Episkopatu o niepicie wódki w sierpniu, uczestnik obstaw mszy św. za Ojczyznę, pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę, członek straży przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Współorganizator jawnych struktur „Solidarności” w stoczni w czerwcu 1988 roku, uczestnik strajku w sierpniu 1988, za udział w którym zwolniony wraz z 30 kolegami we wrześniu 1988 roku. W wyniku mediacji przywrócony do pracy. Członek Komisji Zakładowej po reaktywacji NSZZ „Solidarność”.

Odszedł człowiek prawy, bezkompromisowy, koleżeński, życzliwy ludziom, Polak. W swoim życiu doczesnym ślubował służbę Kościołowi i Narodowi, z czego wywiązał się do końca.

Będziemy o Nim pamiętali. Pokój Jego Duszy.

Krzysztof Żmuda

Download PDF
Powrót Drukuj stronę