Rządowi optymiści

W 2013 roku PKB Polski wzrośnie o 2,9 proc., a inflacja wyniesie 2,7 proc. Stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 12,4 proc. Rząd wstępnie zaplanował budżet na przyszły rok opierając się o te wskaźniki. Zdaniem ekonomistów te prognozy są zbyt optymistyczne. Specjaliści przewidują wzrost PKB o 2 proc. To oznacza większy deficyt i niższe dochody. A może być jeszcze gorzej, zważywszy na prawdopodobieństwo pogorszenia sytuacji w gospodarkach UE.

Ale rządowi optymiści prognozują nawet podwyżki płac. Według premiera Tuska nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. powinien wynieść 5,6 proc., a w sektorze przedsiębiorstw 5,7 proc.

Rząd zdecydował, że płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku jedynie do 1600 zł brutto. Po podwyżce pracownik otrzyma na rękę 1181,38 zł. Tym samym rząd przychylił się do postulatów pracodawców z Komisji Trójstronnej, odrzucając propozycje „Solidarności”. Dla porównania płaca minimalna w Irlandii wynosi 1462 euro, Francji – 1398 euro, Grecji – 877 euro, Hiszpanii – 748 euro, a w Polsce ok. 336 euro.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę