Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu nie wesprze Stoczni Gdańsk

Zarząd Stoczni Gdańsk SA nie przedstawił Agencji Rozwoju Przemysłu biznesplanu spółki, sprawozdań finansowych za 2012 r. oraz tych, dotyczących realizacji planu restrukturyzacji.

- Agencja, znając trudną sytuację Stoczni, wielokrotnie proponowała ukraińskiemu inwestorowi dokapitalizowanie Spółki proporcjonalnie do wysokości udziałów. Jednym z warunków dofinansowania było przedstawienie przez stronę ukraińską biznesplanu Stoczni Gdańsk spełniającego test prywatnego inwestora oraz sprawozdań finansowych za 2012 r. i sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji. Do tej pory dokumenty nie zostały jednak przedłożone. WZA zostało zwołane przez Zarząd z opóźnieniem w stosunku do wymogów prawa (KSH). W porządku obrad przewidziano zatwierdzenie sprawozdań finansowych i podjęcie uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie pomimo nieprzygotowania i nieprzedłożenia akcjonariuszom Spółki wymaganych dokumentów – czytamy w komunikacie Agencji Rozwoju Przemysłu. .

ARP wskazała we wtorkowym komunikacie, że wielokrotnie proponowała ukraińskiemu inwestorowi dokapitalizowanie Stoczni Gdańsk proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Stocznia Gdańsk należy do dwóch akcjonariuszy. 75 proc. akcji ma kontrolowana przez ukraińskiego właściciela Siergieja Tarutę spółka Gdańsk Shipyard Group, a 25 proc. walorów należy do ARP.

Agencja wyjaśniła, że ponieważ zarząd stoczni nie przekazał ARP wymaganych dokumentów, pozwalających na rzetelną ocenę kondycji finansowej spółki, podjęcie przez ARP decyzji o dokapitalizowaniu stoczni byłoby działaniem „nieodpowiedzialnym i niegospodarnym”.

- Agencja wyraża zaniepokojenie próbą wywarcia przez większościowego udziałowca nacisków na podjęcie przez ARP SA decyzji o zaangażowaniu kolejnych środków w dokapitalizowanie spółki bez możliwości dokonania przez Agencję oceny sytuacji finansowej Stoczni – napisano w komunikacie. W komunikacie Agencji jest też przestroga, że niewykonanie planu restrukturyzacji może skutkować nałożeniem przez Komisję Europejską nakazu zwrotu całości otrzymanej w przeszłości przez Stocznię pomocy.

Przypomnijmy, że w 2005 roku ukraiński koncern ISD przejmował Hutę Częstochowa i od razu miał na oku także stocznie, bo huta produkowała blachy. Właściciel Stoczni Gdańsk, ukraińska Gdańsk Shipyard Group, kontrolowana przez przedsiębiorców związanych z koncernem metalurgicznym ISD, zobowiązał się wobec Agencji Restrukturyzacji Przemysłu do utrzymania zatrudnienia na poziomie 1900 etatów i przerabiania rocznie 22 000 ton blach. Teraz zastanawiają się, czy agencja nie próbuje doprowadzić do likwidacji gdańskiej stoczni, w perspektywie tworzonego przez ARP stoczniowego holdingu.
Kontrolowany przez ARP MARS FIZ posiada udziały w Stoczni Nauta SA, Energomontażu-Północ Gdynia oraz w Crist SA.

- Ostatnia inwestycja Funduszu MARS w spółkę Crist jest elementem całościowego planu, którego celem jest odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego – podała w komunikacie Agencji Rozwoju Przemysłu.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę