Ryszard Kukliński w Gdańsku: wystawa fotografii Wojciecha Milewskiego

Od 18 lutego w bazylice Mariackiej w Gdańsku można oglądać wystawę zdjęć współpracującego z naszą redakcją fotografika Wojciecha Milewskiego obrazujących pobyt ś.p. pułkownika (teraz już generała) Ryszarda Kuklińskiego w Gdańsku. 

Zdjęcia: Paweł Glanert, Wojciech Milewski

 

Wizyta miała miejsce w początkach maja 1998 roku. 4 maja Ryszard Kukliński odwiedził związkowców z „Solidarności”, spotkanie odbyło się w Sali Akwen, Kukliński udał się też pod pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie złożył kwiaty.

Wystawę będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc (do połowy marca), następnie planowane jest pokazanie zdjęć w wybranych szkołach.

Współorganizatorami wystawy są Stowarzyszenie Godność oraz Instytut Pamięci Narodowej.

– Nikt tak nie zaszkodził komunizmowi w ciągu ostatnich 40 lat, jak Ryszard Kukliński – ocenił po latach dyrektor CIA w czasie zimnej wojny William Casey.

Pułkownik Kukliński nawiązał współpracę z wywiadem amerykańskim podczas rejsu do Europy Zachodniej w 1971 r. Do 1981 r. przekazał ok. 40 tys. stron dokumentów dotyczących Polski, ZSRS i Układu Warszawskiego, dot. m.in. sowieckich planów użycia broni nuklearnej, rozmieszczenia sowieckich jednostek w Polsce i NRD oraz planów wprowadzenia stanu wojennego.

W obliczu bezpośredniego zagrożenia dekonspiracją w listopadzie 1981 r. Kukliński wraz z żoną i dwoma synami z pomocą CIA uciekł z Polski. W 1984 r. został przez sąd wojskowy skazany zaocznie na karę śmierci. Wyrok został uchylony dopiero w 1995 r.

W 1998 roku płk Ryszard Kukliński przybył do Polski na zaproszenie NSZZ „Solidarność”.

4 maja spotkał się z władzami i pracownikami „S” w Sali Akwen w Gdańsku. W czasie tego spotkania Kukliński powiedział: „Jestem jednym z was, łączyło nas wiele, a dzieliły nas pozycje na których znajdowaliśmy się w owym czasie. Ciągle to podkreślam, że zmiany w Europie, w świecie nie są moją zasługą, ale zasługą narodu polskiego, są zasługą Solidarności, która pod sztandarami biało-czerwonymi zburzyła PRL-owską władzę z nadania sowieckich władz imperialnych”. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę