Rynek pracy: tendencje pozytywne, ale nie aż tak optymistyczne

Cywilizowanie rynku pracy przebiega w naszym kraju z oporami. Ozusowanie umów zleceń w 2016 roku tylko nieznacznie zmieniło rynek pracy – wynika z najnowszych danych GUS.

Nowe przepisy wprowadzające oskładkowanie umów skłoniły jedynie 4 proc. osób zatrudnionych „na zlecenie” do zmian.

Trudno też przejść do porządku dziennego, nad faktem, że nadal co siódmy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln osób, czyli płacę minimalną otrzymywało w 2016 r. wciąż ponad 13 proc. pracowników.

Według GUS w 2016 r. przybyło 108 tys. zatrudnionych „na minimalną” osób, głównie w sektorze handlowym. W samym handlu przybyło tak wynagradzanych 21 tys. osób. A w trjże branży aż 24 proc. pracowników, czyli 485 tys. osób, otrzymywało minimalne wynagrodzenie.

Większy niż w handlu odsetek pracowników na „minimum” płacowym odnotowano w budownictwie (31 proc.). Ich liczba wzrosła więc w tej branży o 13 tys.

Pocieszający jest, choć w stopniu dalekim od oczekiwań,  fakt spadku o 4 proc. (do 1,25 mln) liczba pracowników, którzy wykonują obowiązki zawodowe tylko na umowę zlecenie. To jednak zaledwie o 52 tys. osób mniej niż rok wcześniej.

Dane są istotne, gdyż pokazują reakcję rynku pracy na wprowadzone od stycznia 2016 r. przepisy, nakazujące odprowadzanie składek ZUS od umów zleceń w kwocie, która należy się od minimalnego wynagrodzenia.

Jak wskazują dane GUS, w miarę wzrostu liczby zatrudnionych (spadku bezrobocia), proporcja tych z najniższymi wynagrodzeniami niemal się nie zmieniła. Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, które otrzymywały wynagrodzenie brutto nie przekraczające obowiązującego minimum (w 2016 r. 1850 zł) wyniosła 1,47 mln na koniec 2016 r. w porównaniu z 1,36 mln rok wcześniej. Stanowi to zatem ok. 13 proc. zatrudnionych na umowę o pracę. Proporcja jest więc taka, jak w poprzednich trzech latach.

Płaca minimalna obowiązuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatem nie dotyczy pracujących na umowę cywilno-prawną, czyli umowę zlecenie czy o dzieło. Tutaj ważna miała być minimalna stawka godzinowa.

GUS podał też statystyki na temat samozatrudnionych „jednoosobowych firmach”. Na koniec 2016 r. ich liczba wynosiła 1,15 mln, czyli w ciągu roku zanotowano ich przyrost o ok. 50 tys. (+4,5 proc.). W latach 2012-2015 było to na poziomie 1,1 mln osób.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę