Rynek pracy czy bezrobotnych?

W II kwartale 2012 r. spadło zatrudnienie w przemyśle i rolnictwie, zmniejszyła się dynamika przyrostu liczby zatrudnionych w usługach. W dalszym ciągu rośnie aktywność zawodowa, ale ponad połowa osób wchodzących na rynek pracy trafiła do grupy bezrobotnych – takie alarmujące dane przynosi najnowsze opracowanie Narodowego Banku Polskiego.

Opublikowany 24 września „Kwartalny raport o rynku pracy – II kwartał 2012 r.” wskazuje również na trudną sytuację ludzi młodych na polskim rynku pracy. Zdaniem ekspertów banku centralnego pod tym względem Polsce bliżej do Hiszpanii i Grecji, gdzie bezrobocie wśród młodych osób wynosi ponad 50 proc., niż Austrii, Niemiec i Holandii, gdzie bezrobocie w tej grupie wiekowej nie przekracza 10 proc.

Negatywne tendencje na polskim rynku utrzymają się w także latach 2013–2014, a nasza gospodarka w najbliższych latach może mieć duże problemy z wygenerowaniem wzrostu zatrudnienia, nawet przy wzroście PKB – to smutna konkluzja raportu NBP.

Zobacz cały raport

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę