Rusza VII Polsko- Niemieckie Forum Związków Zawodowych

Podpisanie wspólnego listu w sprawie pracowników delegowanych to jeden z najważniejszych punktów VII Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, spotkania najwyższego szczebla polskich i niemieckich związków zawodowych. Forum odbędzie się w dniach 23-24 września w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, budynek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, sala Akwen.

Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele polskich central związkowych (“Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) oraz niemieckiej federacji DGB, zrzeszającej 8 krajowych federacji związkowych. Pojawią się również eksperci z Fundacji im. Friedricha Eberta i przedstawiciel Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady RFN.

Forum podzielono na trzy główne panele, podczas których uczestnicy omówią sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce i w Niemczech z punktu widzenia związków zawodowych oraz zastanowią się nad przyszłością, która czeka Europę socjalną po Brexicie, a także politykę europejską wobec uchodźców.

Podczas obrad, w imieniu DGB, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ zostanie podpisany list do Komisarza Europejskiego ds. Transportu, Violetty Bulc, w sprawie pracowników delegowanych i w tym kontekście poparcia ustawy o płacy minimalnej w Niemczech.

Zobacz program forum

hd

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę