Rozwojowa synergia w Regionie Gdańskim

Konsekwentne działania dotyczące organizowania pracowników przynoszą efekty w Regionie Gdańskim. Prowadzone w ostatnim roku przez regionalnych organizatorów kampanie zaowocowały powstaniem 8 nowych organizacji oraz pozyskaniem ponad 700 nowych członków. W ostatnich miesiącach we współpracy uczestniczył Dział Rozwoju KK.

Bezpośrednie kampanie

Zarząd Regionu Gdańskiego od dłuższego czasu konsekwentnie organizuje pracowników. Regionalni organizatorzy na co dzień docierają do pracowników nieuzwiązkowionych zakładów pracy, organizując z nimi setki spotkań i promując ideę organizowania się. Dzięki temu udało się założyć organizacje związkowe w Delphi Poland S.A., Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, PAN Bibliotece Gdańska, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim czy Meritum Bank ICB S.A., gdzie organizacja liczy już blisko 300 członków oraz Eurocash S.A. Poza tym trwa kampania w dużej ogólnopolskiej firmie handlowej, gdzie już kilkudziesięciu pracowników zadeklarowało założenie Związku.

Rozwojowa aktywizacja

– Odbywająca się co pół roku sprawozdawczość organizacji zakładowych jest też dobrym momentem do aktywizacji komisji zakładowych odnośnie rozwoju Związku. Wtedy również aktywizujemy liderów w tym temacie i staramy się przekazywać wiedzę, jak skutecznie rekrutować pracowników w zakładzie pracy – mówi Justyna Sumczyńska-Grzymała, regionalny organizator związkowy. Takie działania przynoszą konkretne efekty, ale ważna jest też kwestia znalezienia odpowiednich liderów, czego przykładem może być organizacja w Urzędzie Dozoru Technicznego, która w ciągu dwóch lat od założenia wzrosła do ponad 300 członków.

Międzynarodowa współpraca

Dzięki ciągłemu wsparciu ITF oraz ścisłej współpracy z Sekcją Krajową Marynarzy i Rybaków, udało się rozwinąć także organizację związkową w DCT Gdańsk S.A. i liczy ona obecnie już blisko 170 członków. Choć udało się przystąpić do rozmów w sprawie stworzenia zakładowego układu zbiorowego pracy to pracodawca prowadzi intensywną kampanię antyzwiązkową i nie zawahał się zwolnić reprezentanta organizacji. Prowadzone są akcje informacyjne, ulotkowe, organizatorzy związkowi każdego tygodnia robią spotkania grupowe z pracownikami i konsultują się z przedstawicielami ITF za pomocą wideokonferencji. Współpraca z zagranicznymi organizacjami notującymi sukcesy w organizowaniu pracowników jest niezbędna, stąd też Region Gdański na wieść o pojawieniu się na Pomorzu giganta wysyłkowego, amerykańskiej formy Amazon już zaczął uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Dział Rozwoju Komisji Krajowej odnośnie tej kampanii.

Potrzeba zmian

– Związek od momentu reaktywacji w 1989 r. przewidział kierunek zmian na rynku pracy. Stworzyliśmy różnego rodzaju fundusze, jak strajkowy czy dla represjonowanych. Natomiast mniej skupiliśmy się na rozwoju. Dziś mamy świadomość, że to najważniejszy priorytet i dlatego trzeba stworzyć taki fundusz na poziomie całego kraju. Dzięki temu będzie możliwe zatrudnianie organizatorów i wyjście do niezorganizowanych ludzi. Doświadczenia pokazują, że ludzie nie organizują się wykorzystując informacje medialne, czy czerpiąc wiedzę z publikacji. Ludzie przyłączają się, kiedy przyjdzie do nich wyszkolony organizator związkowy, zachęci ich do tego i powie jak to zrobić – mówi Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, odpowiedzialny za rozwój. Nasza współpraca z Działem Rozwoju Komisji Krajowej przyniosła konkretne efekty i takich działań musimy prowadzić więcej – dodał Roman Kuzimski.

Region Gdański zrzesza ponad 35 tys. członków w blisko 400 organizacjach zakładowych. Po stracie wielu członków branży stoczniowej, spowodowanej nieudacznictwem państwa, systematyczna praca regionalnych organizatorów związkowych i wchodzenie w nowe sektory usług jest dobrym prognostykiem na odbudowanie siły związkowej w przyszłości.

ks

Źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę