Rozwój Związku? To możliwe!

Razem bezpieczniej, duży może więcej, w jedności siła – te zasady rozumie już większość pracowników i związkowców, m.in. dzięki prowadzonym od kilku lat przez „Solidarność” działaniom poświęconym rozwojowi Związku. Jak wiemy, słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego postanowiliśmy pokazać skutecznych liderów związkowych, którzy sukcesami w swoich macierzystych organizacjach mogą zainspirować innych do rozwoju. Z ich przykładów wyłania się bardzo praktyczny przewodnik efektywnej pracy związkowej. Zapowiedź naszego poradnika już dziś. Więcej w najbliższym wydaniu „Magazynu Solidarność”.

Radosław Śniadek, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Urzędzie Dozoru Technicznego

– Kluczem do rozwoju jest praca organiczna, bycie blisko ludzi, bycie autentycznym i odpowiedzialnym w swoich działaniach nie tylko jako związkowiec, ale także jako pracownik i po prostu człowiek. Działamy w całym kraju, dlatego z pracownikami spotykają się osobiście wszyscy członkowie komisji zakładowej oraz szefowie komisji oddziałowych. Dbamy też o komunikację. Redagujemy biuletyn informacyjny, w którym poruszamy różne problemy w naszej firmie, kierowany do wszystkich pracowników UDT poprzez pocztę elektroniczną. Dodatkowo mamy własną zakładkę na portalu wewnętrznym firmy (intranecie). Dzięki infrastrukturze udostępnianej przez pracodawcę nasi członkowie mogą się kontaktować z nami i między sobą za pośrednictwem wideokonferencji. To doskonałe narzędzie ułatwiające przepływ informacji.

udt_www

Od lewej: Zbigniew Kołodziejczak i Radosław Śniadek. Fot. Olga Zielińska

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę