Rozwój przemysłu to wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego

Przewodniczący ZRG „S” Krzysztof Dośla uczestniczył 31 maja w Warszawie w obradach  Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu powołanego przez Komisję Krajową NSZZ „S”.   

Debatowano o realizacji uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów „S” w sprawie polityki przemysłowej państwa. Czytamy w niej m.in. iż fundamentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być przemysł, który dobrze funkcjonujący, rozwijający się, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dobrobytu pracownikom i ich rodzinom, a zarazem pozostaje decydującym czynnikiem w tworzeniu miejsc pracy, jest wartością dodaną uzyskaną z eksportu oraz elementem stabilizującym finanse i gospodarkę państwa. Odgrywa on strategiczną rolę w zakresie niezależności i suwerenności gospodarczej.

NSZZ „Solidarność” uznaje – jako jeden z priorytetów związku – kontynuację działań mających na celu wspieranie rozwoju przemysłu w Polsce. Rozwój przemysłu to wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego, stabilny rozwój całej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności i wreszcie – to tysiące dobrych miejsc pracy tworzonych nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale też w towarzyszących im usługach.

Sprawozdanie z realizacji tych celów ma być zaprezentowane delegatom na najbliższym XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się 24-25 listopada br. w Płocku.

Omawiano też aktualną sytuację w branżach oraz problem zatrudniania obcokrajowców.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę