Rozproszone archiwa. Konferencja naukowa

Z inicjatywy Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wczoraj (21 listopada) odbyła się konferencja naukowa „Rozproszone archiwa”.

Archiwa „Solidarności” zostały rozproszone głównie przez stan wojenny – mówiła na otwarciu konferencji naukowej Ewa Zydorek, sekretarz KK – Teraz znajdują się w wielu miejscach. Chcemy tworzyć współczesną historię na bazie tych dokumentów. Żeby to zrobić, musimy połączyć siły.

Archiwalia Związku gromadzi nie tylko „Solidarność”, ECS, Archiwa Państwowe, ale również takie ośrodki jak Karta, Video Studio, Fundacja Archiwum Solidarności i wiele innych. Jest więc to okazja do wymiany doświadczeń dotyczących opracowania archiwaliów związkowych. Spotkanie zakończy dyskusja dotycząca potrzeby opracowania przewodnika książkowego  i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ „Solidarność”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Janusz Palubicki i Stanisław Alot, współtwórcy Związku w Wielkopolsce i Małopolsce, dr Andrzej Biernat, z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz dr hab. Mirosław Golon, szef gdańskiego oddziału IPN.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę