Dialog to rozwój! Doroczne spotkanie Regionu Gdańskiego w 2014 r. za nami

Najbardziej aktywne, najlepiej rozwijające się oraz najlepsze z nowo powstałych organizacji związkowych w ubiegłym roku zostały wyróżnione w III edycji konkursu „Razem – bezpieczniej”. Wręczenie nagród miało miejsce 5 lutego na corocznym, śmiało można napisać, że już tradycyjnym, spotkaniu przedstawicieli organizacji związkowych Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Podsumowanie 2013 r., z udziałem blisko tysiąc związkowców i zaproszonych gości, odbyło się pod hasłem „Dialog = rozwój”.

 

Spotkanie w Filharmonii. Fot. Paweł Glanert

 

Atutem tegorocznego spotkania okazała się nowa prestiżowa lokalizacja – Polska Filharmonia Bałtycka na Ołowiance. Warto podkreślić, że gościnnością wykazała się organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” w filharmonii, która przygotowała niespodziankę otwierającą spotkanie – koncert najbardziej popularnych utworów muzyki klasycznej i filmowej. Co ciekawe, zdecydowaną większość występującego w kameralnym, 18-osobowym składzie zespołu stanowili członkowie zakładowej „S”.

W części konferencyjnej poświęconej prawdziwemu dialogowi społecznemu prowadzącemu do rozwoju wykłady wygłosili przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, poseł PiS i były szef Związku Janusz Śniadek oraz znana i ceniona socjolog prof. Jadwiga Staniszkis.

Spotkanie prowadził członek Prezydium ZRG NSZZ „S” Jacek Rybicki, który przypomniał, że Związek ogłosił rok 2014 r. Rokiem Solidarności i Sprawiedliwości Społecznej. – Warto pamiętać, że do fundamentalnych haseł „Solidarności” od początku należała nie tylko wolność, ale także godność – mówił Jacek Rybicki.

Doroczne spotkanie zakończyło się późnym wieczorem koncertem satyryka Jana Pietrzaka. Wcześniej wręczono nagrody w konkursie „Razem – bezpieczniej!”. Listę nagrodzonych prezentujemy poniżej.

 

Organizacja związkowa zrzeszająca najwięcej członków Związku w 2013 r. (procentowo w stosunku do liczby zatrudnionych).

Nagroda dla Organizacji Zakładkowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Wyróżnienie dla Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier S.A. Oddział w Malborku.

Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo.


Nowo powstała organizacja związkowa w 2013 r.

Wyróżnienie dla Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Deepwater Terminal Container Gdańsk S.A.

Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji Województwa Pomorskiego.

 

Nagroda specjalna za aktywny udział w akcjach związkowych w 2013 r.

Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.

Wyróżnienie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

 

Podziękowania za ofiarną służbę przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki: Leszek Troć, Barbara Zbieska.

 

Polecamy film podsumowujący działalność Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę