Rozmowy rządu z „Solidarnością” kontynuowane

Strona rządowa kontynuuje rozmowy ze związkowcami. Okazało się, że pikiety „Solidarności”, które odbywały się 4 kwietnia 2019 r. przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce przyniosły efekt. To nie znaczy, że jest porozumienie, ale kontynuowany jest dialogu.

10 kwietnia br. w Warszawie odbyły się obrady Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”, podsumowujące tę ogólnopolską manifestację Związkowców. Okazało się, że każdym z miast wojewódzkich wzięło w niej udział od kilkuset do kilku tysięcy członków „Solidarności”, reprezentujących różne grupy zawodowe, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.

Podkreślono po raz kolejny, że „Solidarność” reprezentuje wszystkie grupy zawodowe. Nie skupia się tylko na jednej branży, chociaż porozumienie w sprawie nauczycieli zostało podpisane. Teraz Związek walczy o inne grupy, jak archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, pracownicy cywilni w MON, Policji, Straży Granicznej, pracownicy urzędów statystycznych, sądów, inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej i wielu innych.

Stwierdzono też, że w kilku punktach nastąpił postęp w rozmowach, ale trudno jeszcze mówić o przełomie. W związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSZZ „Solidarność” pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje w powołanych jeszcze w lutym br. związkowo-rządowych zespołach roboczych. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły m.in. dotyczące emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

Oprac. Mig

Fot. Marek Lewandowski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę