Rosyjskie związki zawodowe popierają agresję Rosji na Ukrainie. Oświadczenie VOST

Ukraiński niezależny związek zawodowy VOST „Volya” protestuje przeciwko haniebnemu stanowisku Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR), które wspierają zbrojną interwencję Rosji na Ukrainie oraz aneksję Krymu.

vost

W przesłanym do nas oświadczeniu ukraińskich związkowców z 22 marca 2014 r. czytamy m.in.:

Cały cywilizowany świat demokratyczny potępił agresję wojenną Rosji wobec Ukrainy i aneksję Krymu przez Rosję, która ignoruje nakazy bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jednak stanowisko i działania największej organizacji społecznej w Rosji – Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR), zrzeszającej wg deklaracji około 28 milionów członków, muszą powodować nasz sprzeciw. W oficjalnym stanowisku z 1 marca br. Rada Federacji FNPR dała Putinowi zgodę na użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, o czym informuje strona internetowa rosyjskich związków zawodowych. Takie działania oraz podtrzymywanie kłamstw na temat Ukrainy budzą nasz sprzeciw. W tej sytuacji uważamy, że nieporozumieniem jest członkostwo FNPR w Międzynarodowej Konfederacji związków Zawodowych (ITUC). VOST „Volya” również należy do tej międzynarodowej konfederacji związkowej.

Nasz związek zawodowy VOST „Volya” wzywa wszystkie międzynarodowe, regionalne, krajowe ośrodki związkowe oraz organizacje publiczne, aby:

  • wyrazić zdecydowany protest przeciwko haniebnej postawie rosyjskich związków FNPR, które poparły aneksję ziem ukraińskich oraz zbrojną interwencję Rosji wobec Ukrainy
  • rozważyć działania wobec FNPR, które poniżają godność narodu ukraińskiego
  • określić, czy dalsza współpraca i kontakty z FNPR są dopuszczalne.

VOST jest niezależną ukraińską  demokratyczną organizacją związkową. Działalność VOST opiera się na uniwersalnych zasadach etyki chrześcijańskiej. VOST działa od 1989 roku, zrzesza ponad 150 tysięcy członków, należy do Międzynarodowej Konfederacji związków Zawodowych (ITUC). Przewodniczącym VOST jest Oleksandr Dzhulyk, związek ma swoją siedzibę we Lwowie.

Centrum Informacji VOST „Volya”, tel.: +380 63 407 72 98

Download PDF
Powrót Drukuj stronę