Rośnie PKB. Optymizm po pierwszym kwartale – oby nie na wyrost

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniosła 1851,2 mld zł – podał GUS. W pierwszym kwartale br. PKB wzrósł o 4 proc. rok do roku. 

16 maja br. w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Ostatni raz tak dynamiczny, kwartalny wzrost nasza gospodarka zanotowała w IV kwartale 2015 roku – o 4,2 procent.

- Z kolei PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1 proc. – podał GUS.

Zgodnie z poprzednimi danymi PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w IV kw. zeszłego roku o 2,5 proc. rok do roku, w III kwartale o 2,4 proc., w II kwartale o 3 proc., a w I kwartale o 2,9 proc. Zeszły rok zamknął się w ujęciu całkowitym wzrostem PKB o 2,7 proc.

GUS zastrzegł, że dane mają charakter wstępny, a regularny szacunek PKB za I kwartał 2017 r. zostanie opublikowany 31 maja 2017 r.

 

Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego wzrost PKB to rezultat dużego optymizmu Polaków, poprawy dynamiki inwestycyjnej i działań rządu, które wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną i innowacje. A także powołał się na fakt, iż spadek bezrobocia w Polsce jest wyższy niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do sześciu państw Unii o najniższej stopie bezrobocia.

Wicepremier Morawiecki uważa, że udało się też zahamować niebezpieczny i utrzymujący się w ostatnich latach wzrost poziomu nierówności w Polsce oraz spadek inwestycji.

Wzrost PKB w I kwartale wynika też ze zwiększonej absorpcji środków unijnych w połowie obecnej perspektywy budżetowej Unii na lata 2014-20.  Wpływ miał też popyt krajowy, szczególnie konsumpcja prywatna, choćby poprzez efekty programu 500+, który w pierwszym kwartale ubiegłego roku jeszcze nie zadziałał.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę