Rośnie deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku ukształtował się na poziomie 70 651 mln zł, co stanowi -4,3 proc. PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 932 509  mln zł, tj. 57 proc. PKB. To najnowsze dane GUS, które stosownie z rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej zostały przesłane do Komisji Europejskiej (Eurostat). W 2012 r. deficyt był na poziomie -61 681 mln zł (-3,9 proc. PKB), a dług publiczny wyniósł 886 873 mln zł (55,6 proc. PKB).

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę