Rośnie liczba długotrwale bezrobotnych

Więcej niż co trzeci poszukujący pracy jest długotrwale bezrobotny (35,4 proc.). Tym terminem określa się osoby, które przynajmniej przez rok bezskutecznie poszukiwały pracy. Na koniec 2012 r. ten problem dotykał 756 tys. osób. Wzrost liczby długotrwale bezrobotnych ma tendencję progresywną. Jeszcze w 2009 r. w takiej sytuacji był co czwarty poszukujący pracy. Trzy lata temu bezrobotnych pozostających przynajmniej przez rok bez pracy zarejestrowanych było 489 tys.  – wynika z danych GUS. A więc ich liczba od tamtego czasu do dziś powiększyła się o połowę. Niestety coraz łatwiej stać się długotrwale bezrobotnym i coraz trudniej z tego wyjść. Dane jasno pokazują, że liczba osób trwale bezrobotnych wzrasta znacznie szybciej niż cała populacja osób poszukujących pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę