Roman Wyżlic. Pożegnanie.

Żegnamy Romana Wyżlica, działacza Solidarności Stoczni Północnej.

Uroczystości żałobne i pogrzebowe odbędą się w Lubichowie, 8 lutego 2016 r. Msza św. żałobna o godz. 13, po mszy uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Lubichowie. O godz. 10.30 z Gdańska, sprzed siedziby Zarządu Regionu wyjeżdża autokar do Lubichowa (około 80 km).

roman_wyzlic

Roman Wyżlic urodził się w 1936 r. w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Łączności (1956 r.). W październiku 1956 r., podczas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odmówił udziału w planowanej akcji tłumienia wystąpień robotniczych i studenckich. W 1957 r. przerwał studia w Akademii.

W latach 1965-1968 pracował w Instytucie Łączności w Gdańsku, od 1968 r. pracownik Stoczni Północnej.

W grudniu 1970 r. uczestniczył w strajku w stoczni oraz demonstracjach ulicznych. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w stoczni, od września członek KZ, autor wielu tekstów do pisma „Wiadomości”. Od 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej stoczni, zdelegalizowanej 13 grudnia 1981 r.

Był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w  strajku w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wyniósł z siedziby Związku i zabezpieczył sztandar NSZZ ,,S” Stoczni Północnej, w latach 1982-1986 członek SKR, współinicjator akcji protestu i redaktor podziemnych „Wiadomości”.

W październiku 1982 r. współinicjował akcje protestacyjne przeciwko delegalizacji „Solidarności”.

Współzałożyciel oraz przewodniczący jawnej, obejmującej swoim zasięgiem około 80 procent załogi, Kasy Wzajemnej Pomocy, udzielającej m.in. pomocy represjonowanym.

W kwietniu 1983 r. aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku, zwolniony 28 lipca 1983 r.

Inicjator i współorganizator Bractwa Oblatów Św. Brygidy, w tym działalności społeczno-pomocowej oraz sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi. Organizator pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę.

W 1986 r. zwolniony z pracy w stoczni. W latach 1986-1989 pracownik przedsiębiorstwa PROREM w Gdańsku. W latach 1989-1999 prowadził własną działalność gospodarczą.

Od kwietnia 1983 r. do października 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach akcji pod kryptonimem „Kwesta” nr rejestr. 47230.

W 1999 r. przeszedł na emeryturę.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasługi dla Obronności Kraju, honorowym Krzyżem „Semper Fidelis” Związku Solidarności Polskich Kombatantów oraz Medalem Zasługi dla Marynarki Wojennej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę