Rok 2018 za nami…

solid_2018

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie. Jaki był ten mijający rok dla członków NSZZ „Solidarność”? Przede wszystkim był to czas wyborczy. Wyłoniono władze w poszczególnych strukturach naszego Związku na nową pięcioletnią kadencję. Dobra sytuacja gospodarcza naszego kraju spowodowała, że część pracowników otrzymało podwyżki. Jednak wciąż wiele grup pracowników, szczególnie w sferze budżetowej, zarabia skandalicznie mało. Wyrównywanie dysproporcji w zarobkach to jedno z najważniejszych zadań na nadchodzący rok. Sukcesem zakończyła się batalia o ograniczenie handlu w niedzielę. Mijające dwanaście miesięcy niestety nie były udanymi dla dialogu społecznego w naszym kraju, co szczególnie dziwi, biorąc pod uwagę że obecnie rządząca koalicja deklaruje przywiązanie do ideałów i wartości wywodzących się z NSZZ „Solidarność”.

Nowe organizacje

W Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” w 2018 rok nastąpiło ustabilizowanie liczby członków Związku. Pomoc nowo tworzonym organizacjom, jak i tym już funkcjonującym, to główne zadania pracowników Działu Organizowania i Rozwoju. W mijającym roku zarejestrowano 6 nowych organizacji związkowych (w Przedsiębiorstwie Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel sp. z o.o., w Gdynia Container Terminal S.A., Pracowników Tymczasowych, w Zakładzie Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, w Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim).

– Wśród organizacji zarejestrowanych w naszym Regionie są takie, które stale pracują nad zwiększaniem uzwiązkowienia i odnoszą na tym polu spore sukcesy – mówi Jan Szewczyk, szef działu. Podobnie jak w latach ubiegłych Dział Organizowania i Rozwoju wspierał pracowników poszczególnych zakładów w przeprowadzaniu protestów i organizacji pikiet.

Porady prawne

Pracownicy Działu Prawnego w minionym roku udzielili około 1600 porad prawnych w sprawach indywidualnych członków Związku, jak i 1450 w sprawach organizacji związkowych. Z pomocy prawnika można skorzystać zarówno w gdańskiej siedzibie Związku, jak i w oddziałach: w Gdyni, Starogardzie Gdańskim i w Kościerzynie. Związkowi prawnicy mają na swoim koncie 44 opinie prawne, jak i wiele wygranych spraw w sądach pracy.

Szkolenia

Skuteczny związkowiec, to związkowiec posiadający szeroką wiedzę nie tylko z zakresu prawa pracy. W zdobywaniu nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności związkowców wspiera Dział Szkoleń, którym od wielu lat kieruje Irena Jenda. Od stycznia do grudnia 2018 roku pracownicy Działu przeprowadzili 36 szkoleń, w których udział wzięło 466 osób (70 dni szkoleniowych). Od września rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie!” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest skierowany do członków NSZZ „Solidarność”. W ramach tego projektu do tej pory przeprowadzono 14 szkoleń, trzy- i czterodniowych, co dało 45 dni szkoleniowych dla 240 osób.

Podnoszenie kwalifikacji

Projekt „Wiem więcej – działam skutecznie!” to jeden z trzech projektów przygotowanych przez Dział Programów Europejskich. – Oprócz projektu skierowanego do działaczy związkowych w minionym roku realizowaliśmy projekt skierowany do osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – mówi szefowa działu Jagna Łobodzińska.

Projekt „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek” oferował osobom bez pracy bardzo szerokie i zindywidualizowane wsparcie, od doradztwa zawodowego, poprzez wsparcie psychologiczne, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na nowe stanowiska pracy, szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia czy też podniesienia kwalifikacji zawodowych aż po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W kolejnym z projektów „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukończyły 18 rok życia, a przy tym zamieszkują lub pracują w województwie pomorskim.

Informacja

O informację na temat NSZZ „Solidarność” dbają pracownicy Działu Informacji i Promocji, którzy redagują miesięcznik „Magazyn Solidarność” (11 numerów rocznie), ścienny „Biuletyn Solidarności” (12 numerów), cotygodniowy Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności (52 numery rocznie), a także stronę internetową Zarządu Regionu (1 tys. informacji rocznie) oraz ok. 280 tys. odsłon.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę