Uwaga! Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem

Uwaga rodzice! W piątek 1 lipca mija ważny termin. Jeśli ubiegając się do świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” złożymy poprawnie wypełniony wniosek właśnie do piątku 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia.

– Zachęcam tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o świadczenie wychowawcze, aby zrobili to do 1 lipca. Skorzystajcie wówczas z prawa, które wam przysługuje i odbierzcie pieniądze również za poprzednie miesiące – przekonuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dotychczas rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2,5 mln wniosków. Szacuje się, że uprawnionych jest ok. 2,7 mln rodzin, które wnioskować mogą o świadczenie na 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od  startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę