Rodzina 500+: Prodemograficzny program inwestujący w przyszłość

Od uruchomienia Programu Rodzina 500+  1 kwietnia br. do 10 maja br. złożono 2 mln 300 tys. wniosków o świadczenie z tegoż programu – poinformowała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Do końca kwietnia na 2 tys. 479 tys. gmin tylko 402 samorządy nie rozpoczęły wypłat, a 180 nie wydało decyzji. Minister podała, że zgodnie ze stanem na 10 maja wnioski w programie złożyło już 2,3 mln osób spośród 2,7 mln uprawnionych rodzin.

Jak podała, 1 mln 62 wnioski złożono w wersji papierowej, zaś 528 tys. drogą elektroniczną.   Wypłacono 1 mln 184 tys. świadczeń na kwotę łączną 594 mln zł. To jest kwota, jaką na realizację Programu Rodzina 500+  przeznaczono dotychczas z budżetu państwa.

Minister Rafalska zaznaczyła podczas podsumowania pół roku funkcjonowania rządu Beaty Szydło, że pełne dane dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+  będą dostępne na koniec czerwca, kiedy to upłynie pierwszy termin składania wniosków o świadczenie wspierające wychowanie dzieci z możliwością jego wyrównania za okres od 1 kwietnia br., kiedy to Program wszedł w życie.
Realizacji Programu Rodzina 500+ przyświecały trzy podstawowe cele. Cel pronatalistyczny przewiduje, że program wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 tys. – są to szacunki własne ministerstwa w oparciu o prognozę GUS. Planuje się, że w perspektywie 10 lat wskaźnik dzietności wzrośnie z 1,29 do 1,6.

Celem programu jest też inwestycja w kapitał ludzki i łączy się on z ideą budowania konkurencyjnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności społeczeństwa.

Trzeci cel programu to redukcja ubóstwa wśród najmłodszych. Z ministerialnych szacunków wynika, że dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego ubóstwo może spaść o 3 punkty procentowe, a zagrożenie ubóstwem pośród dzieci i młodzieży do 17 roku życia zmaleje z 23,3 do 11 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę