Ruszył program Rodzina 500+. Jak złożyć wniosek?

Program „Rodzina 500 plus”, który ruszył w całej Polsce 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z programem.

Kto otrzyma nowe świadczenie wychowawcze?

Program „Rodzina 500+” zakłada pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi dziecka.  W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy społecznej może przekazać należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W jakiej wysokości będą wypłacane świadczenia?

Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) – będą mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście. Rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające swoją sytuację dochodową.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Tu można pobrać wniosek…>>

Numery infolinii dot. programu Rodzina 500+

Jak złożyć wniosek osobiście lub drogą elektroniczną?

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę