Rodzime koleje z zyskiem

Grupa PKP odnotowała ponad 500 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. Udział spółki matki PKP S.A., należącej do Skarbu Państwa, wyniósł ok. 190 mln zł.

Informacje te przekazał prezes Krzysztof Mamiński, który od 2017 roku szefuje PKP SA, a od kwietnia 2016 roku był prezesem zarządu Przewozów Regionalnych.
- Można już powiedzieć, że grupa w 2017 roku osiągnęła rekordowy wynik finansowy. Jeśli patrzeć po przewidywanych wynikach netto, które osiągną spółki, to suma przekroczy na plusie pół miliarda złotych skonsolidowanego wyniku netto. Sytuacja finansowa spółek jest dobra, stabilna, zobowiązania są realizowane na bieżąco. Są zapewnione źródła finansowania inwestycji – powiedział Mamiński podczas briefingu prasowego.
Wszystkie spółki, które należą do Grupy PKP (PKP S.A. nie w każdym przypadku ma 100 proc. udziałów) osiągnęły łącznie ok. 700 mln zł zysku
W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym.
Dla przypomnienia w 2016 roku PKP wypracowały zysk netto w wysokości 150,4 mln zł. Był on niższy o 72,6 mln zł w porównaniu z 2015 r.
Spadek wynikał głównie z braku sprzedaży akcji i udziałów w 2016 roku, podczas gdy w 2015 roku dokonano dwóch znaczących transakcji zbycia inwestycji kapitałowych,  czyli pakietu akcji PKP Energetyka i pakietu udziałów w spółce TK Telekom.
Przypomnijmy, że równo dwa lata temu, w styczniu i lutym 2015 r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy ogłosił pogotowie strajkowe na całej sieci PKP.
Stan pogotowia strajkowego był reakcją na brak woli podjęcia dialogu społecznego, który umożliwiłby rozwiązanie problemów polskiej kolei. Związki zawodowe sygnalizowały problemy zarówno premierowi Tuskowi, jak i premier Ewie Kopacz.
Sytuacja rodzimego przewoźnika i jego możliwości konkurowania jakością usług jest o tyle ważna, że wkrótce na polskich dworcach kolejowych wzrośnie konkurencja a to za sprawą należącego do Deutsche Bahn przewoźnika Arriva. W tym roku ta firma „zagra” na rynku siecią nowych połączeń kolejowych. Arriva uruchomiła już wakacyjne połączenie z Bydgoszczy na Hel.

Dzisiaj, jak zapewnia zarząd PKP tendencje i perspektywy są pozytywne.

PKP Intercity przewiozło w 2016 roku 38,5 mln pasażerów. Dzięki pieniądzom z kontraktu na wykonywanie przewozowych usług publicznych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz dzięki zanotowanemu przychodowi ze sprzedaży biletów w wysokości 1,77 mld zł, PKP Intercity mogło pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 47 mln zł. A 38,5 mln pasażerów to aż o 7,3 mln pasażerów więcej niż w roku 2015. Wkrótce poznamy wynik w przewozach za ub.r.

Z kolei PKP Cargo SA w okresie I-III kw. 2017 r. miała 51,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 201,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 460,3 mln zł w porównaniu z 3 213,77 mln zł rok wcześniej.
Przypomnijmy, że 15 marca 2016 r. zarząd spółki podpisał porozumienie ze stroną związkową regulujące dwie kwestie sporne – struktury i zarządzania firmą oraz wynagrodzeń pracowników.
Spółki przewozowe wchodzące w skład PKP SA:
PKP Cargo S.A., Warszawa
PKP Intercity S.A., Warszawa (PKP IC)
WARS S.A., Warszawa
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Zamość (PKP LHS) – zarządca Linii Hutniczej Szerokotorowej
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę