Rodzi się wiecej Polek i Polaków

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój we wrześniu br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta poinformowała, że wskaźnik dzietności wzrósł do 1,36 z poziomu 1,28, odnotowanego w momencie wprowadzenia programu Rodzina 500+. Z miesiąca na miesiąc ten wskaźnik jest wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem – powiedziała Rafalska.

Według min. Rafalskiej nakłady na rodzinę zwiększyły się w ciągu półtorej roku z 1,8 proc. do 3,1 proc. PKB. W uzasadnieniu projektu ustawy dotyczącej programu 500+ zapisano, że w ciągu kilku lat wskaźnik dzietności w Polsce powinien wzrosnąć do 1,6.

- Mamy nadzieję, że na koniec grudnia okaże się, że w tym roku urodziło się ponad 400 tysięcy Polaków – podsumowała Rafalska.

Według danych GUS w I połowie 2017 r. liczba urodzeń żywych wzrosła o 7,8 proc. r/r i wyniosła 200,1 tys. W całym 2016 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 382,3 tys. (wzrost o 3,5 proc. r/r). W 2014 r. zarejestrowano 376 tys. urodzeń żywych. Po notowanym przez cztery lata spadku liczby urodzeń nastąpił wzrost, tj. urodziło się o ok. 6 tys. dzieci więcej niż w 2013 r.

W 1983 r., w roku ostatniego „baby boom” w Polsce, urodziło się ponad 723 tys. dzieci.  Po spadkowym okresie, który miał miejsce bezpośrednio po wyżu demograficznym, liczba urodzeń powinna zdecydowanie rosnąć już od połowy lat 90. ubiegłego stulecia. Byłaby to naturalna konsekwencja wchodzenia wówczas w wiek najwyższej płodności roczników kobiet urodzonych w lat 70. oraz w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. Tymczasem obserwowano głęboką depresję urodzeniową, która trwała aż do 2003 r. (urodziło się wówczas 351,1 tys. dzieci – najmniej w całym okresie powojennym). W latach 2004-2009 liczba urodzeń wzrosła do niespełna 418 tys., był to wzrost spowodowany przede wszystkim realizacją urodzeń „odłożonych”, odnotowano także zwiększenie liczby i odsetka urodzeń drugich i kolejnych. Kolejne cztery lata ponownie przyniosły mniejszą liczbę urodzeń i  dopiero w 2014 r. liczba urodzeń była wyższa niż w roku poprzednim.

W końcu sierpnia resort pracy podał, że wsparciem z rządowego programu Rodzina 500+ w lipcu 2017 roku objęto 3,992 mln dzieci do 18 roku życia. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło 13,9 mld zł. W całej Polsce programem jest objętych 57,9 proc. dzieci do 18 lat.

ASG

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę