Rocznica stanu wojennego w Gdyni

Jak co roku 13 grudnia mieszkańcy Gdyni zgromadzili się na Eucharystii w kościele oo. Redemptorystów przy ulicy Portowej. Msza św. została poprzedzona odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej ku czci ojca Edwarda Ryby wielkiego przyjaciela „Solidarności”, który zyskał powszechny szacunek gdynian z uwagi na swoją niezłomną postawę sierpniu 1980 r. oraz podczas stanu wojennego. Należy nadmienić, iż kapłan ten był budowniczym kościoła i domu zakonnego Ojców Redemptorystów w Gdyni i w tym roku przypadła pierwsza rocznica jego śmierci. Sama msza św. sprawowana była przez ośmiu kapłanów, którym przewodniczył ks. prałat Henryk Kiedrowski w obecności 18 pocztów sztandarowch „Solidarności” oraz  szkół z naszego miasta. W wygłoszonej homilii ksiądz prałat bardzo mocno zaakcentował wątek niesprawiedliwości, jakiej dopuszczali się rządzący w przeszłości, jak i obecnie. Przypomniał fakt niewpuszczenia przedstawicieli „Solidarności” do Sejmu przez tych, którzy dzięki ludziom pracy piastują najwyższe godności w państwie. Tę rzeczywistość kaznodzieja porównywał  z realiami Starego Testamentu i późniejszym posłannictwem Jana Chrzciciela w kontekście ówczesnych zmagań o prawdę.

Po mszy ucznowie II LO i XXIII Gimnazjum przedstawili program słowno-muzyczny o treściach patriotycznych, który wywarł ogromne wrażenie na zebranych. Następnie uformował się pochód, który przeszedł ulicami miasta pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ulicy Pułaskiego. Modlitwie przy pomniku przewodniczył ks. prałat Sławomir Decowski, Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy. Po modlitwie głos zabrali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Nasz przewodniczący w ostrych słowach zwrócił uwagę na fakt, iż jeżeli zbrodniarze nie odpowiadaj za swoje czyny, to doprowadza do sytuacji, w której złodzieje i ludzie, którzy niszczą zakłady pracy i wyzyskują pracowników mogą liczyć na bezkarność. Na koniec uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Aleksander Kozicki

Zdjęcia: Aleksander Kozicki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę